17-11-2017 20-11-2018

Коментари

моментално да му се сложи катализатор, или да бъдат накарани карибите да платът въглеродните емисии!

­B­­и­­ж­­­т­e­ ­­м­o­­я­т­­a­ ­­­т­­и­­­й­н­ ­­п­y­­­т­к­­a­­ ­­­-­­­ ­­W­­­W­­W­.­­­B­­G­1­­­7­­.­­­C­­L­­­U­B­