Парламентът задължи правителството да преговаря с ЕК за спасяването на въглищните централи

Решението за ревизия на Плана за възстановяване и устойчивост бе взето със завидно мнозинство

Обратно в новината

Коментари - Парламентът задължи правителството да преговаря с ЕК за спасяването на въглищните централи | Днес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Парламентът е нелегитимен, не може да задължава никого и нищо!!! Да се саморазпуска

Уж под предтекст да спасят въглищните централи , а пари по плана за възстановяване ще видим някоя друга година...

Браво! Най-после нещо смислено.

И да не забравите да сключите нов 50-годишен договор с американските централи, и обезщетение да им се изплати!

Слугинче, ти може и да не осъзнаваш, защото толкова ти е пилешкото мозъче, но няма ОБЕДИНЕНА Европа, има "стара" Европа и новите ѝ колонии. Никога не е добре за колониите това, което им налагат господарите. За колаборационистите, като тебе, има отделна графа!

То и до сега имаше решение на парламента , ДА НЕ СЕ ЗАТВАРЯТ ТЕЦОВЕТЕ !!!! Но на киро и Асен батериите на прокопиев , са им по- важни

Ето и целия текст на приетото решение от Енергийната комисия: 1. Задължава Министерския съвет чрез заместник-министър председателя по управление на европейските средства и министъра на енергетиката в срок до 31.03.2023 г. да предприеме всички необходими действия и на основание чл. 21 "Изменение на плана за възстановяване и устойчивост" от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на съвета от 12 февруари 2021 г., включително и в редакцията му след постигнатото на 14.12.2022 г. политическо споразумение между Съвета и Европейския парламент относно изменения Регламент, въз основа на промяна в обективните обстоятелства, невъзможността на България да изпълни поетия ангажимент и с цел постигане на приоритетите на плана REPowerEU да отправи обосновано искане до Комисията, като направи предложение за изменение на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и да постигне съгласие и предварителна положителна оценка от Европейската комисия относно изменение на Плана за възстановяване и устойчивост на Р България в следните раздели: - в раздел 2.Б. „Зелена България" , 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, реформа 10 - "Декарбонизация на енергийния сектор" /стр.113/ да отпадне поетият ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40% до края на 2025 г., вземайки изходните нива от 2019 г. Министерския съвет следва да предприеме такива действия, с които да гарантира привеждането на ангажиментите за декарбонизация (реформа 10 на НПВУ) в съответствие с общоевропейските цели, като се осигури работата на централите на въглища без ограничение поне до 2038 г. 2. Всички текстове от НПВУ и съпътстващите документи и законодателни инициативи, свързани с поетия ангажимент за намаляване на въглеродните емисии от производство на електрически енергия с 40% до края на 2025 г., взимайки изходните нива от 2019 г., отпадат. 3. Във връзка с преговорите Министерският съвет да договори максимално добри условия за Република България в сектор енергетика в съответствие с мерките и вазможностите за финансова подкрепа по Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на механизьм за възстановяване и устойчивост на новия план на EC - REPowerEU. II. 1.в раздел 2.Б. "Зелена България, 2.Б. 1 Нисковъглеродна икономика, Реформа 10, "Инвестиция 8 - Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от ВЕИ /RESTORE/" /стр. 115/ да се преработи в грантова схема за батерии за физически и юридически лица с интензитет на помощта 50%. 2. в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б. 1 Нисковъглеродна икономика, Реформа 8, Инвестиция 6 - "Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1.4GW ВЕИ и батерии" /стр.108/ да се преработи, като отпадне подкрепата за ВЕИ и се преформулира като "Инвестиция в грантова схема за батерии за физически и юридически лица с интензитет на помощта 50%". 3. - в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 7: "Развитие на използването на геотермална енергия в България за производство на електрическа и топлинна енергия" - 171,5 млн. лв. да се пренасочат в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 1: "Енергийна ефективност в сграден фонд" - за многофамилни жилищни сгради, а останалата сума да се преформулира като грантова схема за физически и юридически лица с интензитет на помощта 50% 4. Възлага на Министерския съвет, чрез зам.-министър председателя по управление на европейските средства, чрез Централно координационно звено и в съответствие с чл.21 на Регламент 2021/241 да осигури пренасочване на всички текущо спестени средства при изпълнение на проектите от НПВУ, вкл. при тяхно приключване и/или прекратяване към Зелена България, компонент 4. Нисковъглеродна икономика и Проект "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд". 5. Възлага на Структурата за наблюдение и докладване по НПВУ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, да преразгледа за следващи приеми по компонент 4. Нисковъглеродна икономика, Проект подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, както следва: - бюджетните лимити на териториално ниво/общини/ с оглед осигуряване провеждането на балансирана регионална политика; допустимостта на еднофамилните жилищни сгради; самоучастието на крайните бенефициенти, вкл. предвид предстояща реформа, дефиниция и критерии за "енергийна бедност" за домакинствата в Закона за енергетиката. 6. в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б. 1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 7: "Развитие на използването на геотермална енергия в България за производство на електрическа и топлинна енергия 200 млн. лв. да се пренасочат в раздел 2.Б. "Зелена България", 2.Б.1 Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 1: "Енергийна ефективност в сграден фонд" - за многофамилни жилищни сгради, а останалата сума да се преформулира като грантова схема за физически и юридически лица с интензитет на помощта 50% 7. Реформа 11: "Подобряване на корпоративното управление на държавните компании в енергийния сектор", свързана с отделянето на собствеността на двата оператора ("Булгартрансгаз" ЕАД и ЕСО ЕАД) от корпоративната структура на Български енергиен холдинг да отпадне.

Е няма управия! Караници, плюене и каквото се сетиш! За всичко след после- след дъжд качулка и след сватба булка! Е пък затова народът им плаща.........

ЗАЩО Кирчо и Кокорчо, подписаха споразумение за затваряне на централите, а сега трябва някой друг да им оправя грешките ?!!? Те ще поемат ли политическа отговорност и да се скрият някъде ?

Мунчо , как ще преговаря? Като не го канят никъде

Интересни ти пък, какви пари си чакал? Твоите са от касата на ул. "Козяк"!

След това ние ще ги плащаме глобите!

следва прехвърляне и тупкане на топаката и замитане на следи! кой "български" кабинет през последните 221 години е защитил интересите на туземците?

кога параламентата ще задължи кабинета да раследва затварянето на блоковете в Козлодуй и щетите от това затваряне? и колко народ уморуха без ток или със скъп ток?

Само за 2 години под вдигнатият юмрук на мафията , и невероятните му министри !!! Ще ни трябват 5 , за да се възстановим

че после ще иде в Брюксел някой като Киро, който набързо ще подпише обратното, после ще вика : ЕС иска и така...

Ми в краен случай ще ви добиваме шистов газ и ще ви го продаваме на изгодни цени авансово ще плащате НАЛИ

Селтак меграмотен.

Искаме си още седем месеца управление на разградската левица около кръга капитал ,и лично на другаря бойкикев

Оставям тази радост на тебе и без това си им редовен клиент!

Новината не е удобна за ДИР и бързо ще я скрият. Освен описаното тук от съществено значение е и запазването на Булгартрансгаз и ЕСО в структурата на БЕХ. Декларацията атакува общата политика на Радев в енергетиката, атакува и Пеканов, дето "Слави Василев: Следващият премиер ще бъде Атанас Пеканов, той ще е и лидер на нова формация" /Епицентър/.

Марш на село на свещи и чист въздух. Никакъв ток за теб щом не искаш. Като искаш да имаш евтин ток си слагаш соларки, перки и каквито там искаш модерни глупости и си правиш ток. Колкото ти излезе като цена - толкова. Затварянето на ТЕЦ-овете изведнъж означава загуба на 100 000 работни места и огромни загуби за държавата в замяна на чист въздух само дето това за чистия въздух не е баш сигурно. Сигурно е обаче, че веднага ще има скок на безработицата с 4 до 6 %, огромен натиск над социалната система за изплащане на пенсии и обезщетения за безработица, а при загубите за държавата и бюджета това би означавало теглене на нови дългове, увеличена задлъжнялост и повишаване на данъците. Германците защо са толкова тъпи та не си закриват ТЕЦ-овете ами даже разширяват въглищните централи. Те не дишат ли лайна, а гений? Дейба и зелените педераси прости.

Говорилнята трябва да създава законова рамка по която да работи изпълнителката власт, някак интересно звучи парламента задължи особено временно правителство което единствено трябва да осигури функционирането на държавата до избор на избран министерски съвет, но карай така или иначе българия е държава в разпад

Простокиро и Педококорчо загробиха Мариците, сега служебният кабинет ще ги спасява. Служебният кабинет е най-добрия от 30 години насам.

иска отстъпка за всичко - с обещание за реформи територията беше приета е ЕС...и излъга - обеща след 2 години да се откаже от блядски нефт- пак ще иьлъжо - обеща да не ползва кървава газ и пак излъга - ще продължи да я вкарва през Турция - обеща да не ползва кървави ядрени касети и пак излъга - ще ги вкара през фроматом - обеща да ликвидира кюмюра и пак излъга - иска да продължи да трови българите, за да може да продължи да изнася евтиният ток от Козлодуй за да се гуши, а на българите да лашка скъпият кюмюрски и зелен ток и пак да се гуши... двойно!

Защо само политическа? Трябва и наказателна да носят!

ПП - Пълен Провал

защо разваляте сделката на киро канадеца? комисионните вече са платени

И защо сме поели ангажимент, който не може да изпълним ? Тази тактика : иди ми, дойде ми , не е мъжка постъпка ! Щом сме обещали да затваряме горенето на кюмюр, трябва да си изпълним обещанието !

Ха-ха ! Кой ще ви чака до 2038 година и то като вече сте клекнали веднъж ? Това не ти е иди ми, дойди ми. Час по скоро закривай !

Русия строи атомни централи в туркия ?!?!?! Как ще стане номера номера с не затварянето , като мунчо е пудел на путин !! Нали за това от масква ни инсталираха променкаджиите

Американците обещаха да ни построят 7-ми блок в Козлодуй ! Естествено с авансово плащане !

Парламентът трябва да задължи съда да вкара в затвора тези, които взеха решението за затваряне на цантралите. Явно на българите чувсвото за справедливост ги е напуснало безвъзвратно.

парламентът не може да задължава служебното правителство за нищо, то не е избрано от парламента, не стига че вече няколко месеца не може да им оправи бакиите, но ще го задължават да променя ангажименти които са приели правителства гласувани от парламента - борисов обещал 55%, а петков подписал за 40% намаление, два месеца не могат да изберат правителство, ще нареждат на правителство назначено от президента, което временно и главната му задача е подготовка и провеждане на избори, натовариха го с оръжие за украйна, договори с уестингхаус и ядрено сметище в България, сега проект за американски атомен реактор за десетки милиарди долара

ПП са срам и позор за майка България.Вън от политиката некадърни лъжци и шмекери.На изборите под 10 процента.Народа ви мрази безплатно.Марш в Канада шарлатанино.Опозори майка България.

Само руското джемкорп , ще ни оправи тока

Поне снимка дадоха ли ни?

ПП с присъщата си арогантност,оцвъкаха плана,а сега задължават Президента да им чисти л@ ната и ако не се постигне съгласие с ЕК,естествено Президентът ще им е крив.Енергетиката трябва да се управлява от ЕНЕРГЕТИЦИ ,НЕ ОТ ПОЛИТИЦИ ,които безропотно слушат тъпирите от Брюксел и изпълняват.

Е какво се оказа пак лошото "ВЪЗРАЖДАНЕ" което само то викаше против тая сделка се оказа право нали ...... Изведнъж като видяхте дебелия всички се оказахте против тая сделка . И за еврото ще е така

Да се направи една вятърна централа срещу Парламента и всички депутати да се наредят в редица и да духат !

Е как ще стане преговарянето, като едни други се съгласиха и загробиха централите? Или някои си въобразяват, че територията има такъв авторитет в ЕК, че като тропне на масата служебната власт и тия веднага ще се съгласят на отстъпки!

За Две години руски ботуш - толкоз

Парламентът да прави като вятъра. Първо да съставят правителство и после да му нареждат!

Тоест ГЕРБ не могат да измислят нищо ново. Претоплени манджи и Делянчо пак стана за смях. 50% за вожда от Банкя хахахаха

Те пет дни избираха председател на парламента, ти сега искаш набързо редовно правителство да ти изберат!

Има ли институция,която да задържи простите кирчовци да влязат в затвора за дълго? Тези идиоти си заслужиха затвора поне няколко пъти,и нищо.

друго си е киро канадеца, известен за 6 месеца

Кога Борисов ще бъде съден за подписа си през 2020 ?? Боклука подписа 55% намаляне на емисиите. Е как при 55% нямаше да затваря Мариците, а сега при 40% решиха че трябва да затварят??

а дали няма скоро да прогласуват служебното правителство като избор на парламента, удобно им е така, нареждат и търсят кусури, а отговорността е на президента и служебните министри, ако не бяха толкова алчни за министерски постове и около тях не чакаха цял рой роднини, приятели, любовници за апетитни постове, досега да бяха го направили

И как така парламентчето ще задължава служебното управление да преговаря? То избрано ли е или е назначено? Не е ли редно Радев да задължава или не служебната власт?