Коментари - Какви са правомощията на Международния наказателен съд, поискал арестуването на Путин? | Днес.dir.bg

Какви са правомощията на Международния наказателен съд, поискал арестуването на Путин?

България като държава - страна по Уредбата на международния наказателен съд е обвързана, ако в бъдеще руският президент стъпи на българска територия, да го арестува и предаде на МНС

Обратно в новината

Коментари - Какви са правомощията на Международния наказателен съд, поискал арестуването на Путин? | Днес.dir.bg

Коментари

Чакаме Винету и просто киру да арестуват Путин

Този "съд" ми напомня за някои "институти", които всъщност са си НПО-та ...

Като онази "Обсерватория за правата на човека в Сирия", която всъщност се държеше от един сириец избягал в Англия и работил от дома си до колкото помня.

Ама колеги, още няма съд бря. Прокурор прави това защото е сигурен в доказателствата си.

Политическото посмешище от Хага, не е съд!

ХАХАХАХА

Дори и да не бъде изправен пред международния съд в Хага е обявен пред целия свят за престъпник, което е самата истина.

В САЩ, където от ВСВ насам са започнали над 200 военни конфликта (по думи на американци), какви са?

Както писах вчера депортация няма. РФ са извършили извеждане на деца от зона на военно действие. Това може да бъде и зона на земетресение. Трябва да ги оставят да умрат в развалините?! Действията на РФ са съобразени с Наказателния Кодекс, където терминът „пренебрегнато дете“ включва: (1) Не осигуряване на грижи за дете (под “грижи” се разбира осигуряване на подходяща храна, дрехи и санитарни нужди;) (2) Не осигуряване на медицинска помощ; (3) Не осигуряване на образование на дете; (4) Не предоставяне на адекватни съвети свързани с развитието на детето; (5) Не осигуряване на подходяща среда на детето; като под среда се разбира чиста и здравословна среда. Например, пушите в присъствие на бебе и т.н. е престъпно деяние. Точки (1)-(5) могат ли адекватно да се осигурят в зони на военни действия или зони с тежки разрушения от природни бедствия? Ясно е, че не може. Затова децата са изведени, а не депортирани. Още повече, терминът “депортация” се използва в значение като действие предхождащо ликвидация физически. Поне да беше употребен терминът разселване, независимо, че и той е неточен, защото предполага доброволно преселение на друго място. Не може да се употреби и “принудително изселване”, защото предполага че децата са пълноправни собственици на имоти и земи, които им се отнемат насила. Децата са под опекун. Децата са дадени за осиновяване като им е осигурено нормално съществуване и развитие. Тоест, децата са изведени на безопасно място с цел спасението им. Ако при осиновяването, вече на територията на РФ (въпреки, че и анексираните зони са територия на РФ) има някакъв правен проблем стана ясно, че той не е в правомощията на Президента на РФ. Комисарят по правата на детето действа самоинициативно според Федералния Закон на РФ 501-Ф3 (Приет от Парламента на РФ на 27.12.2018.) Във връзка с последното, обвинения по Член 28(б) от Римския Кодекс, които се отнасят само към Президента на РФ са несъстоятелни (по всички Членове са несъстоятелни и се търси под вол теле.) Защото Член 28(б) гласи: чл.28 Отговорност на командирите и другите началници (b) По отношение на връзките на висшестоящи и подчинени, които не са описани в параграф (a), началникът трябва носи наказателна отговорност за престъпления от юрисдикцията на съда, извършени от подчинени под неговата или нейната ефективна власт и контрол, в резултат на неуспеха му да упражни контрол правилно над такива подчинени, където: (i) Началникът или е знаел, или съзнателно е пренебрегнал информация, която ясно показва това подчинените са извършвали или се канели да извършат такива престъпления; (ii) Престъпленията се отнасят до дейности, които са под ефективната отговорност и контрол на превъзхождащ; и (iii) Началникът не е предприел всички необходими и разумни мерки в рамките на своите правомощия предотврати или пресече извършването им или да отнесе въпроса до компетентните органи за разследване и наказателно преследване. От текста на Федералния Закон за “За комисарите по правата на детето в Руската федерация” към Президентството (РФ 501-Ф3/27.12.2018) става ясно, че тази комисия не е на подчинение към Президентството, а на отчет към Президентството. Комисарят действа самостоятелно и се отчита само един път годишно на Президента. Тоест отношенията Президент-Комисар не са началник-подчинен, и като така Президентът няма правомощия върху дейността на Комисаря. Ситуацията е аналогични на Еврокомисарите. Те не са на подчинение на Президент, но отчитат дейността си пред Европейския Парламент. В мотивировката за заповедта се спомена, че липсва писмена такава, за да се осигури защита на свидетели. По всяка вероятност Международният Съд разполага със свидетели или украински бежанци, или руски дезертьори, или руски емигранти. Добре е да се проверите в РФ кои от децата, които са изоставени и дадени в последствие за осиновяване са на такива хора - било руснаци било украинци и да се провери при какви обстоятелства децата са изоставени. Напълно вероятно е да са скалъпени обвинения, целящи осигуряване на западни паспорти за децата. Това е типичен емигрантски манталитет. А ако деца са били отнемани от родителите им от разрушените градове в които се водят военни действия, то това действие не е депортация, а е съобразено с Наказателния Кодекс (по-горе) и е извеждане на деца от зона на опасност за живота им и/или предотвратяване на престъпление (по точки (1)-(5) или по други Членове за престъпления срещу деца.) И все пак е добре да се провери дали няма и правни нарушения при осиновяванията в РФ. Каквито и да са причините тази Заповед за международно задържане на Президента на РФ не може да остане - тя е несъстоятелна. Това не може да остане в общественото пространство. Тук не говорим дали Международният Съд има или няма юрисдикция в РФ или Украйна. Трябва да я отмените. Ако има прави нарушения при осиновяването на децата или искове за връщане те засягат дейността на Комисаря по правата на детето на РФ и Съдебната Система на РФ, не Президентството. Осиновяването, както и анексите са нормативни актове. Те могат да се дискутират и решат без заповеди за международно издирване и задържане.

Съдията демонстрира най-нагло пристрастие с една от двете страни. Еби го Путин, това е тотално... извратено.

Коментари - Какви са правомощията на Международния наказателен съд, поискал арестуването на Путин? | Днес.dir.bg

Какви са правомощията на Международния наказателен съд, поискал арестуването на Путин?

България като държава - страна по Уредбата на международния наказателен съд е обвързана, ако в бъдеще руският президент стъпи на българска територия, да го арестува и предаде на МНС

Обратно в новината

Коментари - Какви са правомощията на Международния наказателен съд, поискал арестуването на Путин? | Днес.dir.bg

Коментари

Чакаме Винету и просто киру да арестуват Путин

Този "съд" ми напомня за някои "институти", които всъщност са си НПО-та ...

Като онази "Обсерватория за правата на човека в Сирия", която всъщност се държеше от един сириец избягал в Англия и работил от дома си до колкото помня.

Ама колеги, още няма съд бря. Прокурор прави това защото е сигурен в доказателствата си.

Политическото посмешище от Хага, не е съд!

ХАХАХАХА

Дори и да не бъде изправен пред международния съд в Хага е обявен пред целия свят за престъпник, което е самата истина.

В САЩ, където от ВСВ насам са започнали над 200 военни конфликта (по думи на американци), какви са?

Както писах вчера депортация няма. РФ са извършили извеждане на деца от зона на военно действие. Това може да бъде и зона на земетресение. Трябва да ги оставят да умрат в развалините?! Действията на РФ са съобразени с Наказателния Кодекс, където терминът „пренебрегнато дете“ включва: (1) Не осигуряване на грижи за дете (под “грижи” се разбира осигуряване на подходяща храна, дрехи и санитарни нужди;) (2) Не осигуряване на медицинска помощ; (3) Не осигуряване на образование на дете; (4) Не предоставяне на адекватни съвети свързани с развитието на детето; (5) Не осигуряване на подходяща среда на детето; като под среда се разбира чиста и здравословна среда. Например, пушите в присъствие на бебе и т.н. е престъпно деяние. Точки (1)-(5) могат ли адекватно да се осигурят в зони на военни действия или зони с тежки разрушения от природни бедствия? Ясно е, че не може. Затова децата са изведени, а не депортирани. Още повече, терминът “депортация” се използва в значение като действие предхождащо ликвидация физически. Поне да беше употребен терминът разселване, независимо, че и той е неточен, защото предполага доброволно преселение на друго място. Не може да се употреби и “принудително изселване”, защото предполага че децата са пълноправни собственици на имоти и земи, които им се отнемат насила. Децата са под опекун. Децата са дадени за осиновяване като им е осигурено нормално съществуване и развитие. Тоест, децата са изведени на безопасно място с цел спасението им. Ако при осиновяването, вече на територията на РФ (въпреки, че и анексираните зони са територия на РФ) има някакъв правен проблем стана ясно, че той не е в правомощията на Президента на РФ. Комисарят по правата на детето действа самоинициативно според Федералния Закон на РФ 501-Ф3 (Приет от Парламента на РФ на 27.12.2018.) Във връзка с последното, обвинения по Член 28(б) от Римския Кодекс, които се отнасят само към Президента на РФ са несъстоятелни (по всички Членове са несъстоятелни и се търси под вол теле.) Защото Член 28(б) гласи: чл.28 Отговорност на командирите и другите началници (b) По отношение на връзките на висшестоящи и подчинени, които не са описани в параграф (a), началникът трябва носи наказателна отговорност за престъпления от юрисдикцията на съда, извършени от подчинени под неговата или нейната ефективна власт и контрол, в резултат на неуспеха му да упражни контрол правилно над такива подчинени, където: (i) Началникът или е знаел, или съзнателно е пренебрегнал информация, която ясно показва това подчинените са извършвали или се канели да извършат такива престъпления; (ii) Престъпленията се отнасят до дейности, които са под ефективната отговорност и контрол на превъзхождащ; и (iii) Началникът не е предприел всички необходими и разумни мерки в рамките на своите правомощия предотврати или пресече извършването им или да отнесе въпроса до компетентните органи за разследване и наказателно преследване. От текста на Федералния Закон за “За комисарите по правата на детето в Руската федерация” към Президентството (РФ 501-Ф3/27.12.2018) става ясно, че тази комисия не е на подчинение към Президентството, а на отчет към Президентството. Комисарят действа самостоятелно и се отчита само един път годишно на Президента. Тоест отношенията Президент-Комисар не са началник-подчинен, и като така Президентът няма правомощия върху дейността на Комисаря. Ситуацията е аналогични на Еврокомисарите. Те не са на подчинение на Президент, но отчитат дейността си пред Европейския Парламент. В мотивировката за заповедта се спомена, че липсва писмена такава, за да се осигури защита на свидетели. По всяка вероятност Международният Съд разполага със свидетели или украински бежанци, или руски дезертьори, или руски емигранти. Добре е да се проверите в РФ кои от децата, които са изоставени и дадени в последствие за осиновяване са на такива хора - било руснаци било украинци и да се провери при какви обстоятелства децата са изоставени. Напълно вероятно е да са скалъпени обвинения, целящи осигуряване на западни паспорти за децата. Това е типичен емигрантски манталитет. А ако деца са били отнемани от родителите им от разрушените градове в които се водят военни действия, то това действие не е депортация, а е съобразено с Наказателния Кодекс (по-горе) и е извеждане на деца от зона на опасност за живота им и/или предотвратяване на престъпление (по точки (1)-(5) или по други Членове за престъпления срещу деца.) И все пак е добре да се провери дали няма и правни нарушения при осиновяванията в РФ. Каквито и да са причините тази Заповед за международно задържане на Президента на РФ не може да остане - тя е несъстоятелна. Това не може да остане в общественото пространство. Тук не говорим дали Международният Съд има или няма юрисдикция в РФ или Украйна. Трябва да я отмените. Ако има прави нарушения при осиновяването на децата или искове за връщане те засягат дейността на Комисаря по правата на детето на РФ и Съдебната Система на РФ, не Президентството. Осиновяването, както и анексите са нормативни актове. Те могат да се дискутират и решат без заповеди за международно издирване и задържане.

Съдията демонстрира най-нагло пристрастие с една от двете страни. Еби го Путин, това е тотално... извратено.