Община Бургас продължава разполагането на кафяви контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци в областния център. След комплекс "Зорница", такива съдове вече са поставени в комплекс "Изгрев", видя репортер на БТА. От общинската администрация днес посочиха, че те ще са за обслужване на домакинствата и 54 търговски обекта. До края на тази седмица контейнери ще бъдат поставени и в комплекс "Славейков".

Събраните отпадъци от кафявите контейнери ще се извозват по график на анаеробната инсталация за преработка, която беше открита в края на миналата година. При процеса на обработката им ще се получава компост и биогаз, от който ще се произвежда топлинна и електрическа енергия.

От общинската администрация уточниха, че в съдовете в града може да се изхвърлят само биоразградими отпадъци. В тях не бива да се изхвърлят отпадъци от пластмаса, стъкло и метал. Специалните съдове са брандирани с информационни стикери какво може да се изхвърля в тях.

За община Бургас са осигурени 6800 кофи от 120 литра и 1700 кофи от 240 литра. Припомняме, че контейнерите са закупени в рамките на проекта за изграждането на анаеробната инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци по проект, който се реализира по Оперативна програма "Околна среда 2014 -2020", подкрепен от Европейския фонд за регионално развитие.