Община Бургас е финализирала изготвянето на проекта за подмяна на градското осветление в областния център, с който да се кандидатства за осигуряване на външно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Кметът Димитър Николов вече е внесъл документите за разглеждане и одобрение в местния парламент, показа справка на БТА.

Целта на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност на системата за външното изкуствено осветление на територията на общината, чрез технологичното ѝ обновление и модернизация в 4 района: жилищните комплекси "Славейков", "Лазур", "Зорница" и Централна Градска Част.

Плановете са да се постигне най-малко 30 на сто спестяване на енергия след подмяна на стотици осветителни тела, посочиха от общината.

"В същото време ще се постигне значително подобряване на осветеността в кварталните улични мрежи. Предвидените дейности включват пълна подмяна на съществуващите осветителни тела с нови високоефективни източници на светлина, които имат повишени експлоатационни характеристики и повишена ефективност - светодиодни осветители от последно поколение. Проектът включва и надграждане на автоматичната система за управление и контрол на уличното осветление в посочения обхват. Той е в унисон със заложения в Програмата за демографско развитие на Бургас стратегически приоритет за осигуряване на ефективна и добра среда за живеене", допълват от администрацията.

Максималната стойност на проекта е 2 млн. лева, което представлява пълната сума от общите допустими разходи. Съгласно условията за кандидатстване, Община Бургас се задължава за период от 5 години след приключване на проекта да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация, става ясно от внесени до Общински съвет - Бургас документи за разглеждане.

Припомняме, че през есента на 2023 година приключиха дейностите по проекта на общината за подмяна на осветлението в съставните селища. Към днешна дата са подменени близо 3000 осветителни тела. Проектът започна през 2021 година - само няколко месеца преди сериозното повишаване на сметките за електричество, което принуди редица градове в страната да преминат към график за изключване на уличното осветление в малките часове на денонощието. В община Бургас фактурата за електроенергия тогава нарасна от 182 хил. лв. през ноември 2020 година до 354 хил. лева през същия месец на 2021 година.