Имоти, които са публична държавна собственост бяха предоставени за ползване на Община Варна по време на заседание на Министерския съвет. Имотите, които представляват работни помещения, се намират в една и съща сграда на ул. "Преслав" № 22. Помещенията ще бъдат използвани от новосъздадения отдел "Недвижимо културно наследство" към дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране" при община Варна, отбеляза агенция "Булфото". Досега те са били стопанисвани от Министерството на правосъдието за нуждите на Агенцията по вписванията и областния управител на област Варна.

Сградата на ул. "Преслав" 22 е типичен представител на старата варненска архитектура. В момента обаче е в плачевно състояние и е заградена като опасна. Община Варна многократно е настоявала къщата - държавна собственост, да бъде ремонтирана, обясни пред Радио Варна областният управител Стоян Пасев, но поради използването й от различни институции средства за това така и не били намерени. Така се стигнало до идеята сградата на бъда прехвърлена на общината, която да направи нужния ремонт и така да бъде спасен още един ценен обект от културното наследство на Варна.