Рибарското пристанище в град Бяла ще бъде реконструирано и модернизирано, след като общината получи право на строеж върху имоти публична държавна собственост. Това ще се осъществи на два етапа, които включват и укрепване на брега, съобщиха от Министерски съвет.

След ремонта пристанището ще придобие европейски вид.

То е обявено от местната община за стратегически и приоритетен обект за развитието на Бяла и същият е обявен за общински обект от първостепенно значение. Целта на изграждането му е с цел трайното задоволяване на обществените потребности, допълниха от Министерски съвет.

"Остава разрешението за строеж, което се издава от министъра на регионалното развитие", заяви по БНТ кметът на град Бяла Пеньо Ненов. Той очаква в рамките на 5-6 месеца ремонтът да започне.

Проектът е на повече от 20 години.

В момента е осигурена достъпност на 120 съда, което е недостатъчно по думите на Ненов. След проекта се очаква до над 360 плавателни съда да могат да спират на пристанището.

Правителството реши по-рано през този месец да се учреди безвъзмездно право на строеж върху два поземлени имота - публична държавна собственост за пристанище и друг вид естествен ресурс за превантивна защита. Терените са с площ от 32 573 кв. ми 16 435 кв. м.

Инвестиционната инициатива на община Бяла е за "Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище "Чайка", град Бяла" и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване. 

В района има регистрирано рибарско пристанище и изградено брегоукрепително съоръжение /буна/. Най-големият разчетен кораб, който ще застава е с ширина 2.5 m и дължина 10 m. Основополагащо за акваторията на пристанището е ситуационното разполагане на дамбата и буните. Заложено е съществуващата буна да се удължи със 150 m и да се изгради нова с дължина 210 т.

Проектният капацитет на пристанището е променлива величина, тъй като зависи от размера на плавателните съдове. На този етап е приет капацитет 264 (двеста шестдесет и четири) места, който обаче може да бъде променян, съобщиха от Министерски съвет.