Варненският апелативен съд оправда 98-годишният Божимир Ангелов-Доктора, подсъдим за лихварство, укрити данъци в особено големи размери и ползване на нелегален софтуер.

Божимир Ангелов е оправдан по обвинение, че не е платил данъци за 2006 и 2007 г. на стойност над 11 900 лева, като не ги е описал в данъчните си декларации. Средствата били получени като лихви и неустойки по предоставени заеми в общ размер на близо 56 000 лева.

Апелативните съдии потвърдиха присъдата на долната инстанция в частта, с която подсъдимият е оправдан за извършване на банкови сделки без разрешение - предоставяне на кредити с лихви и неустойки, от което е получил доходи в размер 111 871, 85 лв.

По третото обвинение беше за използване на софтуер, обект на авторско право. Въззивният състав заключи, че престъпление е извършено, но то е маловажно и се наказва по административен ред. За това обаче е изтекъл срокът на давност.

Окръжният съд изцяло е оправдал 75-годишната жена, с която Божимир съжителствал. Присъдата по отношение на Грета бе потвърдена от въззивния съд.

Грета и Божимир живеели на съпружески начала. В миналото той е бил лекар. Според обвинението лекарската професия дала възможност за много познанства на подсъдимия и от 1998 г. той предоставял на нуждаещи се парични заеми. Оформял отношенията в договори за заем срещу лихва и неустойки, които били обезпечавани чрез запори и възбрани. За хората без доказани доходи било невъзможно да получат банкови кредити и затова се обръщали към Божимир. Те подписвали и запис на заповед. Често вземането било обезпечавано чрез възбрана върху недвижим имот, с ипотека в негова полза. Лихвата варирала от 4 до 10% върху главницата.

Подсъдимият привлякъл към дейността и съжителката си, като я вписал като заемодател в няколко договора за заем, цесии и ипотеки, но реално той предавал сумите. Често прибягвал до принудителен ред за събиране на плащанията - завеждал граждански дела, получавал обезпечителна заповед и инициирал изпълнителни дела за изнасяне на имота на публична продан, се казва още в съобщението на съда.

Като се съобрази със съдебната практика на Върховния касационен съд, апелативният съдебен състав прие, че отпускането по занятие на заеми срещу лихва със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, не може да се квалифицира като банкова сделка или банкова дейност. Въззивната инстанция заключи, че данъчно престъпление не е извършено. Събраните доказателства не установяват подсъдимият да е реализирал облагаем доход за 2006г.-2010г. Това наложи единствения обоснован и законосъобразен извод за недоказаност на обвинението.

Оправдателната присъда на Божимир и Грета подлежи на обжалване и протест пред ВКС.