Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), според която не се издават или връщат отнети книжки на шофьорите, които не са си платили глобите към КАТ, съобщи "Лекс".

Става дума за чл. 159, ал. 2 от ЗДвП, в който се казва, че "не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите глоби".

Тя беше оспорена пред КС от Висшия адвокатски съвет (ВАдС). Докладчик по делото е Таня Райковска.

Адвокатите изтъкнаха, че чл. 159, ал. 2 от ЗДвП противоречи на принципа на правовата държава, на правото на собственост и на правото на свободно придвижване. Те посочиха, че с тази разпоредба законодателят ограничава основни права на гражданите, за да принуди длъжниците да си платят глобите към КАТ, като това става извън установения ред за принудително изпълнение срещу неизрядни длъжници. Искането стъпва и на решението на КС от 2021 г. (повече за него виж тук), с което беше обявено за противоконституционно временното отнемане на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени глоби, като подчертават, че случаят е аналогичен. Тогава КС заяви: "Обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по принудително събиране на наложените глоби, по никакъв начин не може да бъде основание за фактическо санкциониране на гражданите".

Предстои решението на КС да бъде публикувано.