Временна комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще проучва всички факти и обстоятелства за участието на съдии в дейността на групата около Мартин Божанов, който бе убит в София.

Мандатът на създадената днес на заседанието на съвета комисия е три месеца, съобщи БТА.

Специалната комисия ще проучва дела, ще изисква информация от органите на съдебната власт, Върховната прокуратура, кактo и от служби в МВР и от Държавната агенция "Национална сигурност".

Възможно е и да бъдат изслушвани хора във връзка с известни обстоятелства.

Детайлно ще бъдат проучвани съдебни дела, за които има данни за свързаност с дейността на Божанов.

В комисията влизат председателите на върховните съдилища Галина Захарова и Георги Чолаков, а също и Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Даниела Марчева, Олга Керелска и Атанаска Дишева.