След близо четиричасова остра дискусия Висшият съдебен съвет прие само за сведение искането на Съюза на съдиите в България съдебните кадровици да преценят дали има основание за започване на процедура за отстраняване на главния прокурор.

Самият Иван Гешев не се включи в обсъждането с аргумент, че не желае да участва в противопоставяне между съдии и прокурори.

В отсъствието на главния прокурор и с протест под прозорците си Висшият съдебен съвет обсъди писмото на Съюза на съдиите с искане съдебните кадровици да установят налице ли са данни за откриване на процедура за предсрочно прекратяване на правомощията на Иван Гешев.

Поканата на Съдийската организация за подобен анализ е мотивирана с публични изявления на Иван Гешев, свързани със съдебната система и с конкретни дела, с двоен стандарт при разгласяване на доказателства по конкретни дела и показността на конкретни акции.

"Коментари с елементи на съждения, по-скоро с политически нюанси" нарече констатациите в писмото на Съюза на съдиите в България главният прокурор и обясни, че може да отговори на всички въпроси, но нямало да го направи, за да не участва в противопоставянето между прокурори и съдии.

Три седмици след оповестяването му ВСС обсъжда първия доклад на ЕК по новия хоризонтален Механизъм за върховенството на правото.

"Настоящата структура и функционирането на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него поставят съществени въпроси, свързани с тяхната ефективност и независимост и дебатът следва да продължи", пише в евродоклада.

Оценката се базира на констатацията на Венецианската комисия, че в съдийската част на Съвета няма мнозинство на съдии, които са избирани от съдии, какъвто е стандартът на Съвета на Европа. В този контекст се отбелязва засилването на атаките срещу съда без адекватна реакция на компетентните власти. Отбелязано и е силното влияние на главния прокурор в пленума на Съвета.

Статутът на обвинител номер едно е самостоятелен акцент в доклада. Очакванията на ЕК са в България да бъде въведен ефективен механизъм за отчетност и разследване на главния прокурор като отново се обръща внимание, че за това от години настоява Венецианската комисия.