Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу районния прокурор на София Невена Зартова.

Предложението беше направено от заместник-главния прокурор Мария Павлова. То бе изготвено въз основа на доклад от тематична ревизия на работата по организацията, ръководството и контрола на дейността на Софийската районна прокуратура (СРП) от 1 януари 2022 г. - до 31 юли тази година, предава БТА.

Екип от прокурори от Върховна касационна прокуратура е извършил 58 проверки на прокурори от СРП. Констатирани са данни за неритмичност и/или неупражнен ефективен надзор над наблюдаващите прокурори, а по част от досъдебните производства - данни за дисциплинарни нарушения или нарушения на организацията на работата.

Само в два от случаите Невена Зартова е упражнила правомощията си за ангажиране на дисциплинарна отговорност на подчинените ѝ заради пропуски в работата.

В предложението се посочва, че липсата на адекватна реакция в тези случаи от страна на административния ръководител на СРП засилва недоволството на гражданите и се отразява негативно върху престижа на съдебната власт.

Проверени са и досъдебните производства, по които Зартова е осъществявала ръководство и надзор. Заключенията на ревизиращия екип са, че разследванията не са провеждани ритмично, в някои случаи е имало бездействие, постановления за удължаване на законоустановения срок от упълномощени от нея заместник районни прокурори в СРП, което се явява в противоречие със закона.

Според прокуратурата един от примерите за липса на организация и ефективен контрол е досъдебно производство срещу обвиняемия Чавдар Бояджиев от софийското село Лозен, водено за причиняване на смърт по непредпазливост на млада жена през април 2022 г. Проверката бе образувана, след като Чавдар Бояджиев бе привлечен като обвиняем за две убийства, извършени в началото на август 2023 г.

В началото на август тази година Борислав Сарафов призова Зартова сама да подаде своята оставка, като повод за това искане на изпълняващия функциите главен прокурор дойде именно заради случая в село Лозен.

Шефката на Софийската районна прокуратура обаче заяви, че няма да подаде оставка.

"Нито Законът за съдебната власт, нито който и да е друг закон, ми дават право да нареждам на прокурор от СРП извършването на каквито и да било действия по конкретно дело, наблюдавано от този прокурор. Аз считам, че подобно мое нареждане би представлявало престъпление, а именно - упражняване на административно влияние от мен като административен ръководител върху наблюдаващия прокурор. Какво е законовото основание за исканата ми оставка - не зная, защото не съм имала разговор с и.д. главен прокурор г-н Сарафов преди публикацията за искането на моята оставка", посочи тогава магистратът в телевизионно интервю.

Междувременно Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да образува дисциплинарно производство срещу двама военни магистрати.

Ръководителят на военно-окръжната прокуратура поиска наказания за Антон Радойнов - прокурор във Военно-окръжна прокуратура в София и Добрин Маринов - военен следовател.

Искането е на база проверка с констатации в доклад на Върховната касационна прокуратура. Бяха установени сериозни нарушения в срочността и ритмичността по досъдебно производство, водено от прокурора Антон Радойнов, добавя БТА.

Мотивът ВСС да откаже да образува дисциплинарно производство са допуснати нарушения в предложението. Затова и то бе върнато.