Ръководителят на Наказателната колегия на ВКС разпореди преписката, образувана по сигнал на бившия премиер Николай Денков, да бъде предадена за разглеждане по компетентност на прокурора за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или заместник на главния прокурор Даниела Талева, съобщиха от съда.

В мотивите на разпореждането са казва, че в писмото на Николай Денков от 08.04.2024 г. са посочени факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на служебните му задължения на министър-председател, които пораждат основателни съмнения за евентуално извършване на престъпление от изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов.

Излагат се твърдения, че на 03.04.2024 г. спрямо г-н Живко Коцев от страна на Сарафов е оказан психологически натиск да подаде оставка от заеманата от него длъжност като главен секретар на МВР, с участие на административния ръководител на СГП и в присъствието на нейния заместник и на председателя на Комисията за противодействие на корупцията.

Към писмото е приложение заверено копие от документ, подписан от Живко Коцев, адресиран до премиера на Република България, в който също се твърди оказване на психологически натиск за подаване на оставка.

В съобщението на ВКС се посочва, че според закона ръководителят на наказателната колегия трябва да изпрати преписката на прокурора, назначен да разследва обвинител №1 и заместниците му. 

"Тези съображения, отнесени към Преписка № ГП-11/2024 г., дават основание да се направи извод, че не е налице хипотезата на чл. 411а, ал. 2 от НПК, доколкото е налице съобщение по чл. 209 от НПК, съдържащо твърдения за престъпно поведение и сигналът съдържа данни за участие на и. ф. главен прокурор, макар и наред с други лица", се посочва в разпореждането. Затова преписката следва да бъде предадена за разглеждане по компетентност на прокурора за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или заместник на главния прокурор", посочват от ВКС.

Междувременно самият Коцев първо подаде оставка, после я оттегли, а накрая излезе в болничен. Той е приет в болница във влошено здравословно състояние. Изтече и протокол от разпит на свидетел, за когото се твърди, че е Коцев, който обяснява за познанството си с оперативно интересни лица във връзка с арестите и разследването в Агенция "Митници".