Върховният административен съд отмени определение на КЗК, с което беше спряна обществената поръчка за доставка на техническо оборудване за дейността на Централната лаборатория за химични запитвания и контрол (ЦЛХИК) за нуждите на фитосанитарния контрол на ГКПП "Капитан Андреево".

Процедурата беше блокирана през КЗК по жалба на "Интерпред Еврологистик" ЕООД. ВАС обаче оставя без уважение като неоснователно искането на дружеството за налагане на временна мярка "спиране на процедурата".

Обществената поръчка беше открита на 18 януари 2023 г. с решение на директора на ЦЛХИК.

Лабораторията е към Българската агенция по безопасност на храните и в нея се извършват и изследвания на пробите от ГКПП "Капитан Андреево".

Върховните магистрати приемат, че изложените от възложителя (ЦЛХИК) съображения пред КЗК, както и приложените доказателства обосновават превес на обществения интерес от продължаването на процедурата по възлагане на обществената поръчка.

"Антимонополната комисия е следвало да съобрази, че отрицателните последици от всички интереси, които могат да бъдат увредени - включително интересите, свързани с отбраната и сигурността, превишават ползите от налагането на временната мярка. Определението на КЗК е постановено в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, тъй като не са отчетени принципите на спешност и неотложност", посочват от Върховния административен съд.

Спешността и неотложността на провеждането на обществената поръчка са обосновани и с представеното от възложителя писмо от зам.-изпълнителния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност" в Европейската комисия.

В него се поставят въпроси - одитни препоръки, които касаят Системата за лабораторен контрол на остатъци от пестициди и ветеринарномедицински лекарства.

ЕК изисква от страната ни да докаже, че лабораториите за изпитване имат подходящо оборудване за контрол на остатъчните вещества от пестициди, митотоксини и остатъци от ветеринарномедицински продукти.

Върховните магистрати считат, че определението на КЗК е неправилно и при постановяването му са допуснати пороци, които са основание за неговата отмяна.

Определението на ВАС по административно дело № 2884 от 2023 г. е окончателно.

Припомняме, че в началото на януари т.г. служебният министър на земеделието Явор Гечев обяви, че държавна лаборатория ще извършва дезинфекцията на ГКПП "Капитан Андреево". Целта е държавата да управлява процеса, а не да оставяме БАБХ сама, заяви тогава агроминистърът. Той добави, че предстои обявяването на обществена поръчка за оборудването на лаборатория, която ще бъде разположена на границата.