Пет години, след като ВСС уволни съдия Румяна Ченалова, Върховният административен съд окончателно потвърди решението на кадровиците. Тя беше наказана след три предложения още от предишния състав на ВСС и от тогавашния министър Христо Иванов.

Петчленният състав на Върховния административен съд приема, че обжалваното решение на първата инстанция е обосновано и е постановено при правилно прилагане на материалния закон.

Решението за уволнение на Ченалова беше взето на 19 ноември 2015 г., а административно дело беше образувано по нейна касационна жалба срещу решението на тричленен състав на ВАС.

За да я накаже преди близо 5 години, ВСС започна редица проверки покрай делото "Белведере".

"Правилна е преценката на първоинстанционният съд, че при определяне на дисциплинарното наказание е спазено изискването на чл.309 от ЗСВ, като е съобразена тежестта на нарушенията, формата на вината, обстоятелствата при които е извършено и поведението на нарушителя. Взети са предвид множеството извършени нарушения, посочени в предложението на министъра на правосъдието, обществената значимост и високата степен на засягане на обществения интерес от дейността на съдия Ченалова, което е съобразено при налагане на дисциплинарното наказание и въз основа на това е наложено най - тежкото наказание по чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ - "дисциплинарно освобождаване от длъжност", излагат в мотивите си магистратите от петчленния състав.

Съответно на разпоредбата на чл. 309 ЗСВ е заключението на тричленния състав, че наказанието по чл. 308, ал. 1, т. 6 ЗСВ отговаря на нормативните критерии за индивидуализация, като правилно при определянето му са отчетени множеството извършени действия, респективно бездействия, настъпилите вредни последици за страните по делата, обществено опасните последици от извършените нарушения, както и накърнения престиж на съдебната система и не на последно място безкритичното отношение на жалбоподателката към деянието.

Ченалова беше изправена пред съда за обвинения за длъжностно и документно престъпление. Според държавното обвинение нарушенията са по дело на "ОЕТ - Обединени Енергийни търговци" ЕООД срещу НЕК, а деянията са извършени от съдийката с цел да набави облага за себе си.