Състав на Варненския окръжен съд уважи искането за условно предсрочно освобождаване на Георги Желязков, който изтърпява присъда от 19 години затвор за убийството на студента Мартин Борилски в Париж през 2000 г., съобщиха от съда.

Делото беше образувано по молба за 41-годишния затворник, като според администрацията на затвора тя е допустима и основателна. На противоположното мнение беше държавното обвинение, според което молбата е допустима, но неоснователна, заради липсата на категорични и безспорни доказателства за поправянето на вече 41-годишния Георги.

Варненският окръжен съд, като взе предвид становищата на страните, преценявайки и анализирайки в съвкупност всички материали по делото намери, че наличните данни в личното досие на осъденото лице и писмените доказателства, предопределят безспорен и категоричен извод за действително поправяне и превъзпитаване на осъденото лице.

Според съда, по нататъшния му престой в местата за лишаване от свобода е ненужен и обществено неоправдан. Освен това е изпълнено и изискването Георги Желязков да е изтърпял фактически не по малко от една втора от наложеното наказание. Към момента на разглеждане на делото той е изтърпял 13 г. 9 м. и 27 дни, от които фактически - 10 г. 8 м. и 5 дни, от работа - 3 г. 5 м. и 25 дни, което е повече от законно изискуемия срок.

Съдебният състав определи изпитателен срок за останалата част от наказанието в размер на 5 години, 2 месеца и 3 дни и определи на Георги Желязков пробационна мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ са срок от 2 години.

Днешното разглеждане на молбата на убиеца за условно предсрочно освобождаване е второто поред за 2020 г. На 15 януари 2020 г. Окръжен съд - Варна уважи молбата на Георги Желязков за условно предсрочно освобождаване, но на 14 февруари 2020 г. въззивната инстанция отмени определението на първоинстанционния съд.

Мартин Борилски, студент в Париж, бе убит в квартирата си на 18 юли 2000 година. ДНК експертиза установи, че убийците са Георги Желязков и Стоян Стоичков. През 2010 година Върховният касационен съд потвърди присъдите им - 19 години затвор за Желязков и 17 - за Стоичков.

На 20 февруари 2019 г. Апелативният съд във Варна потвърди определение на Окръжния съд за условно предсрочно освобождаване на Стоичков, като установи изпитателен срок от 5 години.

Определението на Варненския окръжен съд за предсрочното освобождаване на Георги Желязков може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Варна.