Пловдивският апелативен съд за втори път отказа да освободи предсрочно от затвора 48-годишния Георги Сапунджиев, който преди близо 5 години прегази и уби на място 4-годишния Паоло Иванов.

Трагичният инцидент се случи на 2 юни 2014 г. на пешеходната улица "Цар Симеон Велики" в Стара Загора. Сапунджиев навлязъл с джипа си в забранената за коли зона при опит да направи обратен завой и прегазил малкия Паоло. Момченцето карало велосипеда си, а на няколко метра били родителите му Иван и Красимира Иванови и неговата близначка Анжела. Паоло загина на място.

След като делото мина на три съдебни инстанции, Върховният касационен съд потвърди 6-годишната ефективна присъда на 48-годишния мъж, която бе постановена при съкратен съдебен процес. Георги Сапунджиев бе лишен и от правото да шофира за срок от 8 години.

През юни м.г. Окръжният съд в Стара Загора удовлетвори молбата на затворника за предсрочно освобождаване, но седмици по-късно Апелативният съд в Пловдив отмени решението на окръжните магистрати. 

Снимка: Facebook

Цялостната оценка на затворническата администрация е, че при изпълнението на наказанието на лишения от свобода Георги Сапунджиев преобладават положителните тенденции и че корекционният процес е довел до значителни позитивни резултати. В предходното свое определение, Пловдивският апелативен съд е обърнал внимание, че цялото това поведение на лишения от свобода е било отчетено от затворническата администрация, особено когато е изтърпявал наказанието при общ режим и многократно е награждаван с домашен отпуск, а след преминаване на лек режим с „Ползване на годишна почивка, извън затворническото общежитие“.

Всичко това показва добро поведение, което обаче е задължение на всеки лишен от свобода. Поради това не може да се приеме доводът в жалбата, че след като затворническата администрация е счела, че корекционният процес е приключил, тези становища обвързват съда и той не може да направи самостоятелна внимателна и обективна преценка в тази насока.

В мотивите към атакувания съдебен акт апелативните съдии са изследвали подробно всички представени становища от администрацията на затвора и с основание е посочено, че доброто поведение в затвора, участието в трудови и други мероприятия и липсата на нарушения на реда е необходимо да са правило при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“, а не да се приемат като изключение, водещо задължително до предсрочно условно освобождаване, въпреки привидно изпълнените критериите за това. 

Така Сапунджиев ще трябва да изтърпи остатък от 1 година и 10 дена от наложеното му наказание. Определението на Апелативния съд е окончателно.