Тричленен състав на Софийския градски съд с председател Иван Коев прекрати и върна на прокуратурата делото срещу бившите шефове на АПИ Светослав Глосов и Дончо Атанасов. Решението е от 28 октомври. 

Те са обвинени в престъпление по служба и имотна облага в полза на дружество "Трейс" , което трябвало да извърши ремонта на пътя край Своге, където на 25 август 2018 г. загинаха 20 души. Обвинението твърди, че между 28 март и 26 юни 2018 г. пътните шефове на са свикали извънредно заседание на Управителния съвет на АПИ, на което да се възложи на Института по пътища и мостове да извърши обследване и оценка на пътя край Своге.

Според съда има основание за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора, поради допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила. Те са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите, чрез изготвянето на неясен обвинителен акт, съдържащ в много противоречия, лишаващи и двамата от възможността да разберат в какво са обвинени и да осигурят адекватна защита.

Освен това съдебният състав установил, че в обвинителния акт е посочено, че УС на АПИ се състоял от трима души. Никъде обаче не било посочено името на третия от членовете, освен двамата подсъдими.

"Не става ясно и поради каква причина е ангажирана единствено тяхната наказателна отговорност за несвикване на извънредно заседание на УС при положение, че възможност да стори това е имал и третият член на УС, чието име по неясна за съда причина изобщо не фигурира в обвинителния акт", посочва съдия Коев.