Бургаският апелативен съд потвърди доживотната присъда на Окръжния съд в Ямбол, с която подсъдимият Йовчо Стоянов е признат за виновен и осъден за убийството на бременната 17-годишна Мария Христова, съобщиха от институцията.

Деянието е извършено на 12 август 2021 г. в село Недялско, община Стралджа. Подсъдимият умишлено умъртвил 17-годишното момиче, негова доведена дъщеря, чрез удушаване, по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост, посочват магистратите.

Съдът е постановил присъдата да бъде изтърпяна при първоначален "специален режим". Подсъдимият е осъден да заплати на семейството на починалата общо 270 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди. При проведеното пред въззивния съд съдебно следствие изслушани са били и обясненията на подсъдимия. Въззивният съд е приел, че по категоричен и несъмнен начин е доказано, че подсъдимият е автор на деянието.

Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието. Механизмът на причиняване на уврежданията по тялото на пострадалата и използваните от него средства ясно показват, че същият не само е предвиждал общественоопасните последици, но и е искал тяхното настъпване, посочват от бургаския Апелативен съд. Намерена за правилна е и преценката на окръжните съдии, че поведението на подсъдимия, обхващащо, от една страна, начина и използваните средства за нанасяне на удари по тялото на пострадалата и, от друга - субективното му отношение към нея, разкриват проява на особена жестокост.

Апелативните съдии са солидарни с извода, че изключителната тежест на извършеното от подсъдимия престъпление по чл.116 от НК обуславя налагането на едно от най-тежките по вид наказания - "доживотен затвор". Така определеното наказание се явява съответно и на личната обществена опасност на дееца, която е изключително висока. Решението на Апелативен съд - Бургас подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Доживотната присъда на Йовчо Стоянов е една от двете доживотни присъди, произнесени в съдилищата в Апелативен район - Бургас през миналата година, припомня БТА. Второто дело също е за убийство и е обявено за решаване в Апелативен съд - Бургас. През 2022 г. са осъдени общо 298 лица в Апелативния район. С наказание "лишаване от свобода" от 10 до 30 години са осъдени 11 души, а други 16 са получили присъди от 3 до 10 години затвор.