Районен съд - Бургас потвърди взетата спрямо бизнесмена Бенчо Бенчев мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 50 000 лв. след обжалване от защитата на обвиняемия. Това съобщиха от пресцентъра на Районен съд - Бургас.

Както е известно, на Бенчев бяха повдигнати две обвинения - за укривателство на Димитър Желязков-Митьо Очите, който бе арестуван в Турция в хотелска стая на името на бизнесмена, и за съхранение на боеприпаси.

След внесена жалба съдът разглежда незабавно делото в закрито заседание и се произнася с определение, което е окончателно.

С постановление от 10 август 2018 г. Бенчо Бенчев е привлечен като обвиняем за лично укривателство и незаконно притежание на боеприпаси. Със същото постановление спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 50 000 лв., платима в 15-дневен срок.

Районен съд - Бургас счете, че може да бъде направен извод за наличието на обосновано подозрение, че Бенчев е съпричастен към извършване на престъпленията, за които е привлечен като обвиняем. Касае се за повдигнати обвинения за престъпления с висока степен на обществена опасност.

Съдът, след като прегледа събраните до този момент доказателства по досъдебното производство, прие, че определената мярка за неотклонение като вид е подходяща и е взета с цел да попречи на обвиняемия да се укрие и да извърши престъпление. Според съдебната инстанция размерът от 50 000 лв. не се явява завишен.

Тази мярка е сред най-леките мерки за неотклонение, предвидени в НПК.

В акта на съдебната инстанция пише: "изложеното в съчетание с неговата възраст и наличните по досъдебното производство данни за влошеното му здравословно състояние, обосновават извода, че целите на мярката за неотклонение биха били изпълнени в достатъчна степен и посредством налагането на мярка за неотклонение "Гаранция".

Относно размера на взетата мярка "Гаранция", Районен съд - Бургас прие, че един от основните критерии, които имат значение за определяне размера на тази мярка е имущественото положение на обвиняемия. Според съдебната инстанция това представлява и механизъм, който ще възпре обвиняемия да се укрие и да върши други престъпления.

При извършване на преценка в тази връзка, съдът взе предвид наличните по досъдебното производство доказателства относно материалното положение на обвиняемия. С тези основни мотиви съдът потвърди взетата мярка за неотклонение, като остави без уважение жалбата от страна на обвиняемия и неговата защита. Определението е окончателно.