Разрешението за строеж, с което инвеститорът в Алепу е започнал строителството на т.нар. "подпорна стена" там, е нищожно. Това заяви пред БНТ ръководителят на Върховната административна прокуратура Десислава Пиронева.

Тя обясни, че миналата година прокуратурата е направила проверки за незаконни строежи по цялото Черноморие, а резултатите показват редица нарушения на Закона за устройство на територията и екозаконодателството.

Първоначалното разрешение за строеж на Алепу е било за подпорна стена, но впоследствие самият инвеститор се е отказал от него с нотариално заверена декларация, обясни Десислава Пиронева.

"И е предприел мерки за снабдяване с ново такова. Именно то се явява незаконосъобразно, според нас, нищожно, поради което ВАП направи пълен анализ на всички обстоятелства, които касаят случая и сезира компетентната местна окръжна прокуратура, а именно Окръжна прокуратура - Бургас, която внесе протест срещу това разрешение за строеж", обясни ръководителката на ВАП.

Делото е приключило на първа инстанция, като съдът е обявил разрешението за строеж за нищожно.

"Предстои, обаче, разглеждане на делото от Върховния административен съд, първото заседание е насрочено през есента на 2021 година", допълни Десислава Пиронева.

Според прокуратурата, това означава, че строежът трябва да бъде съборен.

"Това би следвало да стане, защото на практика изграденото след първоначалното, първото, разрешение за строеж се явява незаконосъобразно", подчерта Десислава Пиронева.

Проверки за незаконни строежи са направени по цялото Черноморие, обяви още Пиронева.

"По инициатива на ВАП ние влязохме в парк "Росенец", работата оттам нататък е на контролните органи. По инициатива на ВАП бяха констатирани отново подобен род нарушения в Обзор и на много други места, на Буджака, Созопол", каза тя.

Правомощията на прокуратурата, обаче, са дотам - да накара контролните органи да си свършат работата в тези случаи, обясни Пиронева.