Апелативната прокуратура в Бургас започна проверка по отказа на окръжния прокурор Ангел Георгиев да образува наказателно производство относно строителството в местността "Поляните" край Синеморец, съобщава БНР. 

Окръжният прокурор е прекратил и преписката по случая.  Застрояването на местността Поляните край Синеморец е в нарушение на пет закона, според Тома Белев от асоциацията на парковете в България. 

Той и още две екозащитни организации са изпратили сигнала до окръжната прокуратура в Бургас. 

Липсват данни за извършено престъпление, според окръжният прокурор Ангел Георгиев.

Апелативната прокуратура обаче е поискала материалите по извършената проверка.  Тя трябва да установи дали е законосъобразен актът за образуването на наказателно производство, каза прокурор Йовита Григорова: "И в правомощията на апелативната прокуратура като въззивна инстанция да отмени постановлението за отказа за образуване на наказателно производство и да върне за допълнителна проверка или директно има право да образува досъдебно производство". 

Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира в сряда Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да назначат проверка на строителните дейности. 

Строителните дейности в местността "Поляните" в с. Синеморец, чиито граници попадат в природен парк "Странджа" и в Натура 2000, твърдят експерти. 

Новите строежи се очаква да обхванат поляните над устието на река Велека в 32 имота.   

Изграждането на сграда в този имот започна през декември 2019 г. Малко по-късно строителството беше спряно от Община Царево. Според инвестиционното предложение постройката ще бъде двуетажна вила с параметри, които се различават от разписаните в закона за имоти на първа линия. 

Собственикът на имота е арх. Добромир Добрев. 

Подробен устройствен план (ПУП) на имота е одобрен от Община Царево през февруари 2006 г. Към момента Царево няма действащ общ устройствен план (ОУП), който да регламентира бъдещото строителство на територията на общината. В опорния план към последния проект за ОУП, който беше върнат за преработване по-рано тази година, този имот е маркиран като терен за курортни дейности.