Софийската апелативна прокуратура отмени постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство за нарушения при строителство на газопровод "Турски поток", съобщиха от държавното обвинение.

Това е станало, след като в САП са постъпили материали по преписка, образувана по сигнал за закононарушения от длъжностни лица във връзка със строежа на газопровода "Турски поток" на територията на България, за осъществяване на проверка за законосъобразност.

Надзорната прокуратура е извършила служебен контрол на прокурорския акт на Софийска градска прокуратура за отказ от образуване на досъдебно производство.

С постановление на Софийска апелативна прокуратура той е отменен, доколкото е констатирано, че крайният извод на първоинстанционната прокуратура е прибързан и неправилен. Посочени са установените от Агенцията за държавна финансова инспекция конкретни нарушения на Закона за обществените поръчки.

Дадени са мотивирани указания относно прилагането на материалния и процесуалния закон.

 

"Турски поток" свързва Русия с европейския бряг на Турция по дъното на Черно море. Той се състои от две тръби всяка с капацитет по 15,75 млрд. куб.м. Първата тръба доставя директно "синьо гориво" на Турция, а втората е предназначена за страните от Европа и Западните Балкани. В Европа тя влиза на българска територия, откъде пътят на газа отива в Сърбия и Унгария. Българската част от газопровода е известна също така като "Балкански поток". 

От края на април 2022 г. България вече не внася газ директно от Русия, но транзитът на синьото гориво през нашата страна по "Турски/Балкански поток" продължи.

375,88 милиона лева са приходите от газопровода "Балкански/Турски поток" през 2022 г., а общите условно разпределени оперативни и финансови разходи за периода са на стойност 113,95 млн. лв. Оперативната печалба, реализирана от "Булгартрансгаз" от проекта за 2022 година, е в размер на 261,93 млн. лв.

Оперативната печалба от работата на газопровода "Балкански/Турски поток" през 2021 г. е в размер на 83,57 млн. лв.