Правната комисия в парламента реши принудата в условията на домашно насилие да се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Това се случи след приемане на текстове преди второ четене на Наказателния кодекс. Окончателното гласуване предстои в пленарна зала.

Депутатите дефинираха какво представлява престъпление, извършено в условия на домашно насилие - ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права. Това определение ще се отнася за случаите, когато престъплението е осъществено спрямо съпруг или бивш съпруг, лице, от което жертвата има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство, предаде "Фокус".

Законодателят предвижда наказание за закана, извършена в условията на домашно насилие - лишаване от свобода до 6 години в случаите, при които заканването е престъпление против неговата личност или имот, или против личността или имота на неговите близки и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.

Освен това, който системно следи другиго и това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови блики, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, ще се наказва с лишаване от свобода до 1 година или пробация.

Народните представители приеха и дефиниция за следене - това е всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, както и навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация. Ако деянието е извършвано в условията на домашно насилие, наказанието ще е до 5 години затвор.

На 15 ноември 2018 година единодушно парламентът прие на първо четене предложенията на ГЕРБ за изменения в Наказателния кодекс за защита на жертвите на домашно насилие. С тях беше предложено психологическият тормоз и преследването да се инкриминират, а наказанието за това да бъде до 5 години затвор. С промените ще се осигури защита за потенциалните жертви на принудителни бракове, които може да бъдат задължени от техните семейства да напуснат страната. Жертвите на домашно насилие ще бъдат уведомявани, ако задържаният извършител на деянието спрямо тях избяга или бъде пуснат на свобода, мотивираха се вносителите.