Софийският градски съд осъди Столична община по делото, заведено от граждани и неправителствени организации за мръсния въздух в София.

Преди 4 години от гражданската организация "Група за чист въздух" заведоха колективен иск срещу общината заради редовното превишаване на нормите за замърсяване на въздуха в София и неадекватните мерки на столична община в периода 2015-2017 г.

Съдебното решение на СГС от 8 ноември т. г. признава за установено, че Столична община е допуснала системно превишаване на финните прахови частици в града. Посочва се, че Столична община не е приела актуална програма за управление на качеството на въздуха, както и не е изпълнила напълно задължението си да информира обществото относно качеството на атмосферния въздух.

СГС осъжда Столична община в срок от 12 месеца от влизане в сила на съдебното решение да преустанови бездействието си с мерки, сред които са въвеждане на стимули за използване на алтернативни методи за отопление и да направи оценка в сектор транспорт. С решението си съдът задължава общината да направи анализ за възможностите за етажни паркинги и увеличаване на буферните паркинги, както и изграждане на цялостна велосипедна мрежа.

Решението на СГС не е окончателно и подлежи на ожалване пред САС в двуседмичен срок от връчването на страните.

Миналия месец, по време на последното съдебно заседание по делото, адвокатът на "Група за чист въздух"  Димо Господинов заяви, че е доказано, че има завишаване на нормите на фини прахови частици във въздуха и посочи, че има два подхода при решаването на казуса - ако се приеме, че общината носи отговорност всеки път при превишаване на нормите, или ако се иска да се докаже нарушение на конкретно задължение, което общината не е изпълнила. Господинов подчерта, че и двете вече са доказани, а общината не само че не е приела програма за качеството на въздуха, но и самата програма не отговаря на изискванията и нормите.

По време на заседанието стана ясно още, че Столична община е платила 108 хил. лв. за адвокатски услуги на защитник, който да представлява общината по делото срещу мръсния въздух в София и претендира Софийският градски съд (СГС) да излезе с решение, с което не само общината да не носи отговорност и да не бъде санкционирана, но и да възстанови разноските за адвокат.