Фирмата "Био майнинг" АД на Румен Гайтански-Вълка трябва да събори незаконната постройка до яз. "Искър", реши окончателно Върховният административен съд, съобщиха от институцията. 

До решението се стигна, след като фирмата обжалва заповедта на главния архитект на София пред Административния съд, който реши същото. Така бе отхвърлена жалбата на "Био Майнинг" срещу заповедта на арх. Здравко Здравков за събаряне на строежа.

С нея арх. Здравков нарежда на "Био Майнинг" АД и на Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Искър" да премахнат строежа. Върховните магистрати приемат, че със заповедта законосъобразно е наредено на "Био Майнинг" АД да премахне незаконния строеж, тъй като същата фирма е извършител на строежа.

Касационната инстанция изцяло споделя мотивите на първата инстанция относно незаконосъобразността и нетърпимостта на строежа.

До съдебната сага се стигна, след като стана ясно, че фирмата на Гайтански е започнала мащабен строеж на яз. "Искър". Прокуратурата разпореди проверка по случая на ДНСК и общината, които пък установиха куп нарушения, като липса на разрешение за строеж, инвестиционен проект, както и строителен надзор.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.