Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителния акт срещу бившата съдийка в Софийския градски Румяна Ченалова. Тя бе предадена на съд от спецзвеното "Антикорупция" при Софийска градска прокуратура на 2 декември 2016 г. по обвинение за длъжностно и за документно престъпление.

Това обаче е четвърти опит, след като обвинителният акт беше връщан три пъти заради това, че е "изключително лаконично". Сега от пресцентъра на прокуратурата съобщиха, че са изпълнени всички указания на съда.

Обвинението за престъплението по служба е за това, че от 19.07.2013 г. до 22.01.2015 г. като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - съдия, докладчик по търговско дело, образувано по молба на "ОЕТ - Обединени Енергийни търговци" ООД, при условията на продължавано престъпление, с 14 отделни деяния е нарушила и не е изпълнила служебните си задължения, с цел да набави облага за търговското дружество, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Ченалова насрочила разглеждане на търговско дело по искова молба на дружеството от 18.07.2013 г. до СГС срещу Националната електрическа компания за сумата от 6 459 922 лв. Допуснала разглеждане на молбата, въпреки нейната нередовност: дружеството не било внесло дължимата в случая държавна такса в размер на 258 396 лв., за което исковата молба е следвало да бъда оставена без движение до отстраняване на нередовността.

На 24.07.2013 г. съдийката допуснала и поисканото от дружеството обезпечение на претенцията от 6 459 922 лв. и издала обезпечителна заповед. В резултат на това сметките на НЕК били запорирани до размера на тези над 6 милиона и дружеството не могло да оперира със запорираната му сума.

На 15.10.2013 г. "ОЕТ- Обединени Енергийни търговци" ООД подало допълнителна искова молба, с която увеличила исковата си претенция с 4 392 706 лв. Дължимата държавна такса за увеличението на иска е в размер на 175 708 лв., но и тази такса не била заплатена от ищеца.

Според събраните доказателства целта на Ченалова е била от една страна да набави имуществена облага за ищеца по делото в размер на 434 105,14 лв. невнесени държавни такси. От друга страна, целяла да създаде привилегия за дружеството - да насрочи и разглежда търговското дело, въпреки нередовността на първоначалната искова молба и допълнителната искова молба, както и да му гарантира възможността за удовлетворяване в пълен размер на претендираната в нередовната искова молба сума по главницата.

В хода на разследването е установено още, че на 22.04.2014 г. Ченалова е съставила и официален документ с невярно съдържание - извършила е поправка и допълване на протокола от проведено същия ден открито съдебно заседание по същото търговско дело. Въпреки, че не отговаря на действителността, съдийката удостоверила в протокола, че при проведено съдебно заседание на 26.03.2014 г. пред съда били представени три фактури с получател ищеца по делото и едно преводно нареждане, и че е констатирала идентичност на оригиналните документи с копията, приложени по делото. Целта на Ченалова е била протоколът от съдебно заседание да бъде използван като доказателство за тези обстоятелства.

През декември 2017 г. делото бе върнато от съда за прецизиране на обвиненията и изпратено по компетентност в Специализираната прокуратура. В кратки срокове тя изпълни всички указания на съда, изложени в разпореждането за връщане на делото, и изготви обвинителен акт със същите обвинения. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото, се казва още в официалното съобщение.

Името на Румяна Ченалова беше замесена в скандала, станал известен като Яневагейт или "Двете каки" - записи от нейни разговори с бившата председателка на СГС Владимира Янева и адвокат, в които бяха намесени имената на премиера Бойко Борисов и главния прокурор Сотир Цацаров, бях публикувани преди две години. Прокуратурата прави проверка, но тя беше прекратена без да бъдат установени доказателства за извършено престъпление.