Окръжни съдилища уважиха без право на обжалване три иска на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Според постановленията в полза на държавата се конфискуват собствености, придобити от престъпна дейност, на обща стойност 2 774 904.11 лв. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията. Исковете са срещу братята Йордан и Христо Дякови и са за отнемане на имущество в размер на 1 605 973.11 лв.

Това включва мотопед, лек автомобил и туристическо ремарке към него, както и левовата равностойност на дружествени дялове и суми, внесени от трети лица по банковите сметки на Йордан и Христо Дякови. Двамата са с повдигнати обвинения от прокуратурата за извършени финансови престъпления и срещу тях е започнала проверка по реда на ЗПКОНПИ.

Има доказателство, че разходите на Йордан Дяков многократно надвишават законните му приходи, а за Христо Дяков е установено, че за 10-годишния проверяван период не е имал никакви законни доходи. Решението е на Шуменския окръжен съд. Другият иск на КПКОНПИ е срещу Бойчо Христов - за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 1 168 931 лв.

То включва левовата равностойност на дружествени дялове в 34 юридически лица, както и постъпили суми от трети лица, непреобразувани в друго имущество. Христов е обвинен от прокуратурата за престъпления срещу финансовата система - неплащане на данъци в особено големи размери. Искът на Комисията е уважен от Окръжен съд - Варна.

Съдебните решения са окончателни.