"Прокуратурата не може и не трябва да остане същата. Тя трябва да заработи добре, като оценката за това трябва да бъде дадена от обществото, а не от нас самите". Това каза изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който представи пред Пленума на Висшия съдебен съвет резултати от ревизии и проверки на работата на прокуратурата.

"Обществото очаква активна работа, ние сме длъжници на обществото, ясно съзнавам, че прокуратурата натрупа доста системни грешки, които се налага тепърва да бъдат поправяни", добави Сарафов. По думите му вероятно част от предложените промени в Конституцията са с оглед дълго натрупваните проблеми в прокуратурата.

Според Борислав Сарафов е било злоупотребявано с извършването на лични проверки от прокурори от Върховна касационна прокуратура по разпореждане на бившия главен прокурор Иван Гешев. "Част от тези проверки са извършени спрямо членове на ВСС", добави той.

От представените данни стана известно, че са проверени срочността и ритмичността на действията по над 70 неприключили досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от магистрати, лица с имунитет, членове на Министерски съвет, и за престъпления срещу Републиката. По повечето от тях са открити нарушения, допълва БТА.

Според констатираните нарушения са предоставени материали в Прокурорската колегия на ВСС за налагане на дисциплинарни наказания на редица прокурори и следователи, като сред тях са административният ръководител на Софийска районна прокуратура Невена Зартова, както и прокурорът от ВКП Максим Колев, който се е забавил да се произнесе по 98 преписки, които са почти всички от разпределените му.

Сред проверените са и седем преписки, свързани с казуса "Осемте джуджета". Заради откритите нарушения в тях е направено предложение за налагане на дисциплинарни наказания на седем прокурори и следователи.

Както Dir.bg писа, в средата на септември дисциплинарни производства бяха образувани срещу следователите в Следствения отдел при Софийската градска прокуратура Нели Тодорова, Светлана Стоянова-Вайзе, Петранка Рабаджиева; Ивета Маркович от Окръжната прокуратура в София; Дилян Деянов - прокурор от Окръжната прокуратура в Перник; Мирослав Илиев от Окръжната прокуратура в Бургас и Кирил Пейчинов - прокурор във Военно-окръжната прокуратура в София. Тогава Сарафов каза, че става въпрос за тежки нарушения и бездействие на посочените магистрати, което е довело до тежки увреждания на авторитета на прокуратурата.

В средата на август Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на прокурор Дилян Деянов във връзка с казуса "Осемте джуджета". Той е обвинен, че на 18.02.2020 г. е върнал неправомерно веществени доказателства - златни монети, на лице, което не се явявало правоимащо по смисъла на закона. Наложена му бе прокурорска мярка "подписка". 

По същото досъдебно производство в качеството на обвиняеми са привлечени бившите съпрузи Петьо Петров и Любена Павлова, за това, че на 23.03.2020 г. в София, в съучастие и с цел да набавят за себе си имотна облага, укрили чужди движими вещи, златни монети, за които знаели, че са придобити от другиго чрез престъпление. Предвиденото в закона наказание е "лишаване от свобода" за срок от 1 до 6 години.