Комитетът на министрите към Съвета на Европа има препоръки, свързани с действието на механизма за разследване на българския главен прокурор. Това се отбелязва в решенията, приети на заседание в края на миналата седмица в Страсбург, се посочва в съобщение от пресслужбата на Съвета на Европа.

Комитетът приветства назначаването на съдия, който да разглежда сигнали срещу главния прокурор и настоява за бързо решаване на всякакви практически въпроси за осигуряване на подходящи условия за работата на този съдия. Изразено е очакване България да разясни прилагането на правилата за отвод и обосновката за разрешаване на отстраняване от длъжност на главен прокурор за всички видове правонарушения. Комитетът приканва нашата страна да обмисли дали при обсъждането на промените в Конституцията да бъдат взети предвид препоръките на Венецианската комисия, свързани с опасностите от злоупотреби при подобни разследвания. Изразено е очакване бъдещото назначаване на разследващ сигнали срещу главния прокурор да бъде извършвано от независима институция, за да се избегне политизиране, както и да се предвидят стъпки, когато се стигне до временно отстраняване или освобождаване на разследващия.

По въпроса за насилието при полицейско задържане или в местата за лишаване от свобода у нас са приветствани законодателните промени от тази година, с които се въвежда правото на съдебно обжалване на отказ за предприемане на наказателно разследване. България е призована да обмисли необходимостта от определяне като престъпление на изтръгването на самопризнания от заподозрян, на когото не са предявени обвинения, както и да въведе видеозапис на разпитите на заподозрени.

Комитетът настоятелно призова българските власти да представят конкретни мерки за осигуряване на своевременен достъп до правна помощ на задържан и уведомяване на онези, посочени от него, както и до бързи лекарски прегледи. Отправен е също призив лекарите в тези случаи да бъдат професионални и независими. България е призована да осигури надзор на предварителните разследвания по случаи на полицейско насилие от прокурори, които не работят често със заподозрените извършители. Очаква се нашата страна да предприеме мерки полицаите и затворническите служители, които са били осъдени за престъпления, включващи малтретиране, да бъдат уволнявани, а заподозрените техни колеги да бъдат отстранявани от работа.

Комитетът очаква България да представи данни от разследванията на полицейското насилие при протестите в София през 2020 г., както и да осигури национална система за събиране на статистически данни за жалби, наказателни преследвания и дисциплинарни и наказателни мерки, свързани с малтретиране от служителите на реда.