Комисията за защита на конкуренцията няма да разгледа жалбата на дружеството "Уилинк", с която се атакува обществената поръчка за наемане на медицински хеликоптер от държавното дружество "Хели Мед Сървисис". Това става ясно от публикувано определение на комисията по Закона за обществените поръчки.

Комисията посочва, че дружеството няма право да подава жалба, тъй като не може да се направи заключение, че има интерес от получаване на тази обществена поръчка.

Миналата седмица директорът на "Хели Мед" Георги Гвоздейков коментира, че жалбата в КЗК е тенденциозна и цели единствено да саботира доставката на хеликоптер.

Процедурата за избиране на фирма, която да даде под наем медицински хеликоптер, беше обявена в средата на декември миналата година. Крайният срок беше 16-ти януари, а оферти подадоха двама участници - от Белгия и от Словакия.

Според определението на Комисията за защита на конкуренцията дружеството-жалбоподател не може да докаже, че е заинтересовано лице по поръчката за наемане на медицински хеликоптер. Това, по думите на Георги Гвоздейков - директор на дружеството "Хели Мед Сървисис", се дължи на факта, че фирмата никога не се е занимавала с такава дейност. "Което означава, че няма как и следваща инстанция да уважи такава несвойствена и нестойностна жалба"

Следващата инстанция е Върховния административен съд, който трябва да се произнесе в 14-дневен срок, в случай че "Уилинк" обжалват определението на комисията. Ако няма жалба, през следващата седмица ще бъдат отворени офертите на двамата кандидати от Словакия и Белгия.

"Мисля, че имаме в този случай около 20 дни да определим изпълнител и да подпишем съответно договор за доставка на хеликоптера под наем", посочи Гвоздейков.

Доставката на хеликоптер у нас може да се случи около 90 дни след подписването на договор с избрания изпълнител, което означава най-рано през юни.