Конституционният съд на Северна Македония информира, че са образувани дела, с които се оспорват Уставът и Програмата на сдруженията "Културен център Иван Михайлов" в Битоля и "Цар Борис III - Охрид".

По отношение на сдружението "Културен център Иван Михайлов" в Битоля Конституционният съд е сезиран от опозиционната партия Левица, която оспорва устава и програмата на сдружението, твърдейки, че те противоречат на Конституцията на Северна Македония, съобщи БТА.

"От Левица посочват, че действията на сдружението "Иван Михайлов" в Битоля са насочени към разрушаване на конституционния ред на Република Северна Македония и разпалване на национална омраза и нетърпимост. Вносителите настояват за отмяна на посочените документи", пише в съобщението на Конституционния съд в Северна Македония. Делото е в начален етап за изготвяне на доклад с конкретно предложение, по което Конституционният съд на страната ще се произнесе.

Второто образувано дело е по отношение на програмата и устава на Сдружението за утвърждаване на културните ценности на македонските българи "Цар Борис III - Охрид", като и в този случай то е в предварителна процедура.

Вносител на инициативата в Конституционния съд е адвокат Тони Менкиновски, който оспорва документите с твърденията, че те са "противоконституционни, тъй като са насочени към насилствено разрушаване на конституционния ред, отричане и възпрепятстване на свободното изразяване на националната идентичност на македонския народ и разпалване на национална омраза и нетърпимост".