Българската прокуратура е постигнала 95% осъдителни присъди. Няма друга държавна институция или орган с такава ефективност и само 5% брак. Това заяви главният прокурор Иван Гешев по време на националното съвещание на районните и апелативните прокурори от страната, като им благодари за свършената работа.

Съвещанието е посветено на съсредоточаване на усилията на държавното обвинение по отношение на разпространението на дрога около училищата и сред децата, битовата престъпност, транспортните престъпления и диалога с гражданите по проблеми от компетенсността на прокуратурата.

Гешев даде за пример прокуратурата в Апелативен район Бургас, където има 99% осъдителни присъди и само 1% оправдателни. И отбеляза, че при такава висока ефективност на държавното обвинение причината за атаката спрямо него се крие другаде - в засегнатите лични и икономически интереси на атакуващите.

"Каква е причината за този безогледен политически натиск върху прокуратурат? Реалното обяснение е, че сериозно си върши работата и засегна всякакъв вид лични, политически и икономически и най-вече финансови интереси. Това е причината за тази безогледна политическа атака, която, много странно, тези, които я правят говорят за върховенство на закона и спазване на правата на гражданите. Или говорейки за върховенство на закона, го нарушават. Това означава, че зад тези тези седи нещо друго, което е различно от интереса на хората и всички граждани, седят някакви други, надявам се, не нелигитимни интереси", разтълкува Гешев.

"Съдебната власт, и в частност българската прокуратура, остана една от малкото институции, които са стабилни и които вършат работата си, каквато очакват българските граждани. Многократно съм казал, че ние сме последна преграда пред престъпността", заключи главният прокурор.

"Целта на това съвещание е да активизираме своята работа по дела по темите, които посочих. Ситуацията е доста неприятна и тенденциите са сериозно отрицателни. Всеки един от вас вижда ръста на битовата престъпност, проблема с разпространението на наркотиците сред младото поколение и транспортните престъпления, които убиват по улицата на България хора, които нямат никаква вина, от пияни и дрогирани шофьори", обърна се към прокурорите Гешев.

Националното съвещание на административните ръководители на апелативни и районни прокуратури е на тема: "Противодействие на разпространението на наркотични вещества сред децата, битовата престъпност, престъпления по транспорта и активизиране на диалога с гражданите за решаване на проблемите по места от компетентност на ПРБ".

Снимка: ПРБ