Окръжна прокуратура - Бургас съобщи, че издаването на разрешителното за строеж на "Алепу Вилидж" е станало в нарушение на закона от самото начало, тъй като не е спазено изискването разрешителното да се обяви на интернет страницата на общината.

Искането за прекратяване на производството пред Административен съд - Бургас за разрешението за строеж /РС/ № 100/10.09.2018г. за "Алепу Вилидж", издадено от главен архитект на Община Созопол, поради недопустимост на протеста е неоснователно.  Протестът е допустим и основателен. Това се казва в становище на прокурори от Окръжна прокуратура - Бургас, изпратено до Административния съд в Бургас.

Законът за устройство на територията задължава главния архитект на Община Созопол да уведоми съобщение на интернет страницата на общината гражданите за конкретното разрешение за строеж и произнасянето на РИОСВ - Бургас, както и да се посочи начинът за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него.

По делото към момента липсват доказателства главният архитект на Община Созопол да е изпълнил това си задължение. На практика се е възпрепятствала и възможността за обжалване на този административен акт от заинтересовани граждани и юридически лица, което представлява и ограничение на конституционни права. Така са допуснати и съществени нарушения на административно-производствените правила от страна на главния архитект на Община Созопол при издаване на това РС.

Според наблюдаващите прокурори, участващи в производството пред Административен съд- Бургас, процесното разрешение за строеж е нищожен акт и като такъв не поражда никакви правни последици и не влиза в сила. От Окръжна прокуратура - Бургас в тази връзка са развити и съображения, че искането за обявяване на нищожността на акт може да се предяви без ограничение във времето.

Посочено е и, че завършването на строежа и въвеждането му в експлоатация по установения ред, не валидира разрешението за строеж, когато то страда от особено съществен порок, обуславящ неговата нищожност. Ето защо, да се приеме обратното, означава да се допуснат правните последици на административен акт, въпреки наличието на порок, който изначално не позволява тяхното настъпване, което е и в противоречие с практиката на ВАС.

На 15 юни след възложена проверка от Върховна административна прокуратура (ВАП) на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на строежа на брега на Черно море "Алепу Вилидж", във връзка с открити нарушения, бе внесен протест срещу разрешението за строеж от 10 септември 2018г., издадено от главния архитект на община Созопол.

Също така, на 27 август с постановление на Окръжна прокуратура - Бургас бе образувано досъдебно производство по чл. 282, ал. 1 от НК затова, че през месец септември 2018 г., съответното длъжностно лице, нарушило служебните си задължения при издаване на Разрешително за строеж, с цел да бъде набавена облага за други лица, като от тези действия могат да настъпят немаловажни вредни последици.