Главният прокурор Иван Гешев проведе работна среща с президента на Евроюст Ладислав Хамран. Повод за срещата е оптимизиране работата на българското Бюро в Евроюст с цел постигане заложените приоритети - противодействие на трансграничната престъпност и ефективно подпомагане на европейските държави при водени разследвания, съобщиха от прокуратурата.

Ладислав Хамран изрази своите притеснения по отношение на процедурата по избор на представители в българското Бюро с оглед на факта, че незапълненият състав на нашето представителство в Евроюст създава реални рискове за обезпечаването на съвместни разследвания на българската прокуратура и други държави членки на ЕС.

Значителният обем на дела бе посочен от г-н Хамран като фактор, който предполага бързата реакция на националните власти при започване на процедурата по избор на представителите на България в Евроюст в спешен порядък с оглед успешното обезпечаване на работния процес.

Главният прокурор разясни на президента на Евроюст законодателни промени, приети от 47-oто Народно събрание, по отношение на процедурата по избор на българските представители, която вече е значително по-сложна от действаща до момента.

Иван Гешев увери своя колега за желанието на българската прокуратура и компетентните институции за изпълнение на ангажиментите на страната ни и предприемането на действия с оглед успешното завършване на процедурата и запълване кадровия капацитет на българското Бюро в Евроюст.

Главният прокурор изрази разбирането на българската прокуратура, че това е нарушило ритъма на работа на българското Бюро и същото има своите негативни проявления върху партньорството между българските национални власти и Евроюст.

Иван Гешев и президентът на Евроюст Ладислав Хамран заявиха своето удовлетворение от изграденото доверие между двете институции, в духа на професионализма и общото желание за постигане на високи резултати в съвместните разследвания на престъпления с международен елемент.

Срещата между двамата е в рамките на посещение на главния прокурор Иван Гешев в Хага, Кралство Нидерландия, където той участва в 16-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори на държавите членки на ЕС.

На срещата присъстваха заместникът на главния прокурор Десислава Пиронева и представителят на България в Евроюст Елка Ваклинова.

Евроюст е орган на Европейския съюз, създаден през 2002 г. в подкрепа на страниите-членки за повишаване на ефективността на компетентните органи в държавите-членки в борбата им срещу тежката трансгранична и организирана престъпност - при разследванията. В него всяка държава има по един свой представител - изявен прокурор или съдия.

Снимка: Прокуратура на РБ