Главният прокурор Иван Гешев поиска от Конституционния съд тълкувание относно мандата и функциите на най-представителния орган на съдебната власт, а именно Висшия съдебен съвет (ВСС). 

Преди ден заместник-председателят на Националната следствена служба Ясен Тодоров коментира, че започнатата от ВСС процедура за отстраняването на главния прокурор може да се окаже нелегитимна заради изтеклия мандат на кадровиците.

В искането на Гешев за задължително тълкуване се поставят три основни въпроса: 

  • прекратяват ли се функциите на ВСС с изтичане на мандата му;
  • допустимо ли е да се формира нов с избраните през 2022 г. членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите заедно с членовете по право - председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и главният прокурор;
  • конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт.

В искането на Гешев се посочва, че отправеното питане е от изключително значение за формирането и функционирането на ВСС. "То се отнася до реален проблем - най-висшият кадрови орган на съдебната власт функционира извън мандата си, въпреки че е налице избор на членове от професионалната квота", посочват от прокуратурата. 

Конституционно установеният мандат на членовете на ВСС е пет години. Сега действащият Висш съдебен съвет е конституиран на 3 октомври 2017 г. и мандатът му е изтекъл съответно на същата дата през 2022 г. 

В периода 4 юни - 9 юли 2022 г. на общи събрания на съдиите, на прокурорите и на следователите са избрани 11 нови членове на ВСС. До настоящия момент обаче те не са встъпили в длъжност, тъй като Народното събрание не е упражнило правомощията си да избере останалите нови 11 членове на кадровия орган на съдебната власт. Така настоящият състав на ВСС продължава да функционира извън мандата, определен в Основния закон, припомня държавното обвинение. Това според ведомството на Гешев поставя въпроса за легитимността на решенията на ВСС, "а съмненията за тяхната валидност застрашават правната сигурност". 

В искането на главния прокурор до Конституционния съд се прави преглед и на различните интерпретации за възможни решения на проблема , като се обръща внимание, че "конституционно предвидените правомощия на държавни органи не могат да се отнемат с бездействие на друг орган, който е отговорен за тяхното конституиране и Народното събрание не прави изключение". 

Главният прокурор подчертава и, че несъщинското удължаване на мандата на Инспектората на ВСС е определено от Конституционния съд като "защитен механизъм, приложим в изключителни ситуации, при който не са избрани членовете на състава на определен колективен конституционно установен орган, минимално необходими, за да функционира". В случая обаче е налице избор на членовете от професионалната квота на ВСС.

Наличието на противоречия и различни тълкувания на разпоредбата на конкретния член от Конституцията (чл. 130, ал. 4, изр. 1) според Иван Гешев застрашава реално правната сигурност и засяга важни обществени отношения. Под съмнение се поставя законността на действията на Висшия съдебен съвет, а оттам и на съдебната власт, се посочва още в искането за тълкуване, отправено до Конституционния съд.