Министърът на правосъдието Крум Зарков насрочи изслушване на Иван Гешев и Борислав Сарафов на заседание на Пленума на ВСС на 25 май /четвъртък/.

Миналата седмица министър Зарков пое ангажимент в рамките на правомощията му да направи възможното, за да се установят всички факти във връзка с подадения сигнал в прокуратурата срещу главния прокурор от страна на директора на НСлС.

В рамките на същото заседание ВСС следва да се произнесе и по допустимостта и редовността на искането за предсрочно освобождаване на главния прокурор, внесено от членове на прокурорската колегия.

Поканени са всички споменати в сигнала лица - г-жа Даниела Машева, г-жа Десислава Пиронева, г-жа Красимира Филипова, г-жа Пламена Цветанова, прокурорите от ВКП г-жа Ваня Стефанова, г-жа Сийка Милева, административния ръководител на Софийска градска прокуратура г-жа Илиана Кирилова и г-жа Габриела Ненкова.