Европейското право допуска реформа на съдебната система на държава от ЕС, с която се закрива даден специализиран наказателен съд, чиито правомощия се прехвърлят към друг общ съд, и която предвижда, че разглеждането на водените в закрития съд дела, по които се е състояло разпоредително заседание, продължава от компетентния до закриването съдебен състав. Това се посочва в заключение на генералния адвокат на Съда на ЕС по дело C-634/22 при участието на Софийската градска прокуратура, гласи съобщение на Европейския съд в Люксембург.

Правото на ЕС допуска също в рамките на посочената реформа на съдебната система да се извърши преназначаване на съдиите от закрития съд в други съдилища от същия ранг въз основа на обективни показатели, при които отсъства всякакво съмнение за произвол, се допълва в заключението.

Отбелязва се, че със закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет през 2022 г., е закрит Специализираният наказателен съд и се определя начин на преназначаване в други съдилища на съдиите, заемали длъжност в този съд до влизане в сила на новия закон.

Този нов закон предвижда също, че първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания съд, по които е имало разпоредително заседание, стават подсъдни на Софийския градски съд и разглеждането им продължава от съдебния състав, участвал в заседанието.

Предварителното запитване, отправено до Съда на ЕС, е подписано от членовете на съдебния състав към Наказателния съд (днес Софийския градски съд), който е заседавал по конкретно наказателно дело. Този съдебен състав изразява съмнения дали е съвместимо с правото на ЕС приетото законодателно изменение миналата година в частта за Специализирания наказателен съд.

В съобщението се уточнява, че заключението на генералния адвокат не обвързва Съда на ЕС. Задачата на генералните адвокати е да предлагат на Съда на ЕС, при пълна независимост, правно разрешение на делото, което им е поверено. Оттук нататък съдиите от Европейския съд пристъпват към разисквания по делото. Съдебното решение ще бъде постановено на по-късна дата, се посочва в съобщението.

Специализираните наказателни съдилища в България престанаха да съществуват с решение на парламента от април 2022 г. Европейският съд беше сезиран от Софийския наказателен съд (сега Софийски градски съд) шест месеца по-късно със съмнения, че промените противоречат на европейското право.