Европейската комисия представи днес първия доклад за общото състояние на върховенството на закона в ЕС, придружен от 27 отделни доклада за всяка от страните в Общността.

Новият инструмент на Брюксел заменя докладите по Механизма за сътрудничество и проверка, които засягаха само България и Румъния. Той бе представен от еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейндърс и от зам.-председателя на Еврокомисията Вера Йоурова.

Българите протестират заради липсата на наказания за политическата корупция, съдебната система продължава да не е напълно реформирана. Има забележими връзки между политици и медии, макар те да не са официализирани, пише в документа.

В общия доклад за България се посочва, че съществуват предизвикателства пред работата на съдебната система и на медиите. Един от дадените примери е липсата на прозрачност за собствеността на медиите, за което комисията изразява загриженост. Отчита се нужда от повече средства за работата на институциите, заети с медийната среда. Уточнява се, че сходни наблюдения комисията има за Гърция, Люксембург, Румъния и Словения, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел.

Мнозина български журналисти твърдят, че е честа политическата намеса в работата на медиите, се посочва в доклада. По повод сигурността на журналистите са дадени насоки към докладите за няколко държави, сред които и България, на фона на обобщението, че в някои страни медийните служители са изправени пред сериозни заплахи, физически и онлайн, заради своята работа. Добавя се, че журналисти биват преследвани по съдебен път, заплашвани, осмивани. Сред примерите попадат случаи от Хърватия, Унгария, Словения и Испания.

Що се отнася до плурализма на медиите, законодателната рамка в България се основава върху редица конституционни предпазни клаузи и законодателни мерки като Закона за радиото и телевизията. Този закон обаче често не се прилага на практика. Регулаторният орган - СЕМ, се смята за независим и прозрачен в дейността си. Той обаче няма ресурси, за да си изпълнява ефективно задачите, се казва още в документа.

ЕК отчита, че у нас, както и в Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Италия, Литва, Румъния и Словакия са приети стратегии за противодействие на корупцията. Комисията настоява, че е необходимо ефективно прилагане на тези документи и следене на напредъка.

В доклада пише, че пред нашата страна остават сериозни предизвикателства пред изграждането на образ на антикорупционните служби като независими, обективни и безпристрастни. Комисията изразява очакване за последователни окончателни присъди за корупция на високо равнище.

ЕК дава примери с България, Ирландия, Гърция, Малта, Чехия, Полша и Португалия, като страни с мерки за предотвратяване на корупцията. Комисията отбелязва нуждата от прилагането на мерките, включително с наказания при нарушения, свързани с подаване на неверни имуществени данни, лобизъм и конфликт на интереси.

В доклада се посочва, че у нас не са приключили законодателните процедури, свързани с ефективната отчетност на главния прокурор. Допълва се, че остават нерешени въпросите, породили тревога при съставянето на Висшия съдебен съвет и неговия Инспекторат.