Прокурорската колегия гласува с пълно единодушие прокурор Димитър Франтишек Петров да бъде назначен за ръководител на Специализираната прокуратура.

До момента Петров временно изпълняваше функциите на ръководител и беше зам.-председател на Спецпрокуратурата.

На изслушването си пред колегията той посочи, че целта му е да се покрият на 100 процента щатовете на прокурори, следователи, служители и прокурорски помощници. Както и развитие на медийната политика, за да бъде информирано обществото и да разбере работата на прокуратурата.