Прокурор Димитър Франтишек Петров е новият изпълняващ длъжността административен ръководител на Специализираната прокуратура, приеха членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на редовното си заседание. Димитър Франтишек поема поста, след като Даниела Начева, която досега заемаше тази длъжност, е освободена от поста по своя молба.

На 24 октомври съдебните кадровици решиха, че преди да бъде направена тази рокада, е необходимо тримата участници в ръководния екип на прокуратурата - Даниела Начева, Димитър Франтишек Петров и Кирил Пейчинов да бъдат изслушани по въпроса дали има проблеми с административно-организационната дейност там и да се чуе становището им дали прокурор Франтишек ще се справи със задачите на временното ръководство. Междувременно в Прокурорската колегия е постъпило предложение от кадровика Йордан Стоев за отмяна на това решение с мотив, че изслушването е свързано с определяне на и.ф. ръководител на Специализираната прокуратура, за което в закона не се предвижда нарочно изслушване, съобщи "Правен свят".

"Лично аз споделям мнението на колегата Стоев. В конкретния случай Специализираната прокуратура няма административен ръководител, налице е молба от и.ф ръководителя за освобождаване от длъжност, налице е предложение от ресорния зам.-главен прокурор Иван Гешев кой да я замести. Не че има пречка Колегията да ги изслуша, но това може да стане, ако тя счете, че има проблеми в ръководството, каквито аз не намирам, че съществуват", заяви главният прокурор Сотир Цацаров и подчерта, че в периода между настоящото и предходното заседание на Колегията е разговарял с прокурор Начева, която е потвърдила желанието си да бъде освободена от заеманата длъжност.

От своя страна вносителят на предложението за отмяна на изслушването Йордан Стоев потвърди становището си, че му се струва напълно неуместно да се създава такъв прецедент."Не е удачно да въвеждаме такъв прецедент. Колегите в случая са от София, но ако казусът беше извън столицата, представете си какво щеше да стане, ако поканим всички заместници на съответния административен ръководител на изслушване и оставим съответното обвинение без ръководство", подчерта Стоев. В крайна сметка изслушването на ръководния екип на Специализираната прокуратура бе отменено, а Колегията пристъпи по същество към кадровата рокада в Специализираната прокуратура, с което назначи Димитър Франтишек за временен ръководител на обвинението и уважи молбата на Даниела Начева.

"Искам да добавя нещо, което г-н Петров заслужава публично да бъде казано. Публикациите в определени медии за негови деяния, за които други медии били съобщили, не отговарят на истината. Освен, че не отговарят на истината, отговарят на процесуалните интереси на част от собствениците на тези медии. Не намирам основания, които да водят до извода, че г-н Петров няма качествата да ръководи временно това обвинение", заяви главният прокурор, след като съдебните кадровици одобриха така предложената рокада.