Софийска градска прокуратура (СГП) възложи проверка по повод подаден сигнал от Сдружение "Организация на евреите в България "Шалом".

В сигнала са изложени твърдения за осъществени престъпления от общ характер по чл. 162 и чл. 164 от НК. Сигналът е относно разпространен в социалната мрежа "Telegram" на групата на ПП "Възраждане" фотоколаж.

Според "Шалом" публикацията представлява проява на антисемитизъм и език на омразата, насочена срещу еврейската общност в Република България.

Наблюдаващият прокурор по реда на Закона за съдебната власт възложи извършването на съвместна проверка от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и отдел "Киберпрестъпност" при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР.

В хода на проверката ще се установи дали чрез слово, печат, или чрез други средства за масова информация, чрез информационни системи или по друг начин граждани и/или народни представители от 49. Народно Събрание проповядват или подбуждат към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност, етническа принадлежност или на религиозна основа.

Срокът за извършване на проверка по закон е до три месеца, след което ще се извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да се образува досъдебно производство.

За резултатите обществеността ще бъде информирана.