Съдия Даниела Талева, назначена за прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници, посочи пред журналисти, че очаква най-късно до 10 декември да встъпи в длъжност.

Тя беше изслушана пред Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) във връзка с организацията на работата ѝ. 

Иска ми се да ми бъдат осигурени такива условия, които да ми дадат възможност да се чувствам независима от лицето, което ще разследвам - и.ф. главен прокурор, каза Талева по време на изслушването. 

Според нея е добре да се помещава на място, на което да се чувства възможно най-независима от и.ф. главен прокурор и постави и въпроса с коя деловодна система ще работи, както и нуждата от административен персонал.

Даниела Талева посочи, че очаква ВСС да вземе решение по поставените от нея въпроси, добавя БТА.

Попитана защо е решила да участва в процедурата за избор на ad hoc прокурор, тя каза, че "човек трябва да има и някаква гражданска позиция".

По думите ѝ, след като законодателят се опитва да направи някакви промени, то трябва да се намерят и хора, които по някакъв начин да съдействат тези промени да бъдат реализирани.

Заместник-председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лада Паунова коментира пред медиите, че продължават да постъпват сигнали по механизма за разследване на главния прокурор, но последните са срещу бившия главен прокурор Иван Гешев, които са изпратени по компетентност в Софийската градска прокуратура.

Талева беше назначена на поста в края на миналия месец. Тя е е първият магистрат, избран на случаен принцип, който ще разследва главния прокурор. Жребият беше изтеглен на 7 юли между 22 съдии, които са одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и ЗСВ, пред медиите и в присъствието на заместник-председателя на Върховния касационен съд Лада Паунова.