Служебният министър на околната среда и водите Асен Личев е предал на разследващите органи документи, свързани с вноса на отпадъци от Италия в България. Това обяви самият Личев по време на заседание на временната парламентарна комисия за разследване на управлението през последните пет години.

"Една директорка в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и един заместник-министър в МОСВ нотифицират внос на отпадък, който по предназначение може да се третира само по два начина - или да се изгори, или да се депонира. От това пропукване България става една площадка почти за италианския боклук", заяви министър Асен Личев.

Коментарът му идва в следствие на сигнал за дейността на топлоцентрали, които потенциално са горили отпадъци.

В началото на юни служебният министър на околната среда коментира, че България не може да забрани вноса на отпадъци. 

"Ние сме страна членка на ЕС, той има регламент който третира тази тема, ние няма как да се противопоставим на тази схема, тя е със силата на закон. Регламентираните разпоредби разглеждат отпадъците като стока и суровина, а не като отпадъци, те разчитат, че навсякъде в рамките на ЕС, те ще бъдат третирани по най-добрите технологии, и ще има минимално замърсяване на околната среда. Въпреки всичко аз съм против изгарянето на отпадъци на територията на България", заяви тогава Асен Личев.