Върховният касационен съд отклони жалбата на прокуратурата срещу решение на Софийския апелативен съд, с което държавното обвинение е осъдено да плати обезщетения от 10 000 лева на Пламен Узунов, съветник по правни въпроси на президента, и на бизнесмена Пламен Бобоков, става известно от решение на ВКС.

През февруари Софийската градска прокуратура прекрати разследването срещу Узунов и Бобоков. Те бяха обвинени за участие в престъпен сговор и престъпления по служба. Делото беше образувано на 18 юни 2020 г.

Същевременно двамата заведоха дело срещу прокуратурата за забавеното производство, по което им бяха предявени обвинения. Те посочиха, че продължение на 8 месеца разследването бе оставено без по него да има движение. Законът постановява, че разследването трябва да продължи най-много два месеца, освен ако не става дума за заплетен случай, при който се допуска продължаване на процесуалните срокове. Това обаче не е от сложните дела.

Софийски градски съд постанови в тяхна полза, а апелативният съд увеличи размера на обезщетенията на 10 000 лв.

Въззивният съд подробно е обсъдил действията на разследващия орган и е достигнал до извода, че тези действия не са били достатъчно експедитивни, налице е значителен период на бездействие, което е прекратено едва след получаване на исковата молба по настоящото дело и следователно правото на ищците на разглеждане на производството в разумен срок е накърнено, се посочва в определението на ВКС.