Тричленен състав на Административния съд в Пловдив остави в сила решението на Районния съд в града под тепетата, с което е отменена заповедта за задържане, издадена от полицейски инспектор в 03 РУ при ОД на МВР гр. Пловдив – Стоян А., в качеството му на полицейски орган, с която е задържан президентският секретар Пламен Узунов, като заподозрян в извършване на престъпление, съобщиха от пресцентъра на съда.

Узунов беше арестуван на 19 юни 2020 г. На 10 юли стана ясно, че той и бизнесменът Пламен Бобоков са обвинени и задържани за 72 часа по обвинение за търговия с влияние.

Съдебният състав приема, че обжалваното пред касационната инстанция решение на Районен съд - Пловдив, е валидно и допустимо и при постановяването му не са констатирани нарушения нито на материалния, нито на процесуалния закон.

За да отмени оспорената заповед за задържане, Районният съд е приел, че същата е издадена от компетентен орган, но в нарушение на нормативните изисквания за съдържанието на акта, тъй като не са посочени конкретни данни, обосноваващи прилагането на принудителната административна мярка по чл.72 ал.1 т.7 от ЗМВР, който текст е посочен като правно основание за постановяване на задържането, както и, че в същата не са изложени фактическите обстоятелства, обосноваващи задържането и липса на данни, кое налага задържане на лицето, т.е. при липса на мотиви.

Касационният съд споделя като законосъобразен и обоснован изводът, че към момента на издаване на оспорената заповед не са били налице непротиворечиви данни, че по отношение на задържаното лице са налице данни за извършено престъпление.

Решението е окончателно.