Европейската служба за борба с измамите, известна като ОЛАФ, препоръчва възстановяване на близо 6 млн. евро след предполагаема злоупотреба с власт в МВР. Става въпрос за сключен договор на 23 март 2017 г., когато секретарят на президента Пламен Узунов е служебен министър на вътрешните работи.

"Българското Министерство на вътрешните работи е нарушило условията на своето споразумение с Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства, като е използвало средства от ЕС за закупуване на автомобили тип SUV от по-стари запаси вместо нови полицейски автомобили за всякакви терени", се казва в скоро приключилото разследване на европейската служба.

Ето и още от становището на Европейската служба за борба с измамите:

OLAF препоръча да бъдат възстановени в бюджета на ЕС близо 6 милиона евро, както и да се прецени наличието на предпоставки за откриване на наказателно производство срещу служители на министерството.

Разследването на OLAF започва през юли 2018 г. след твърдения за измама и присвояване на средства от ЕС по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства по фонд "Вътрешна сигурност" на ЕС, управлявано от българското Министерство на вътрешните работи.

Споразумението се отнася до доставката на 350 автомобила за всякакви терени, предназначени за полицията.

В хода на разследването OLAF събра и анализира цялата съответна документация от българското Министерство на вътрешните работи и проведе събеседвания с всички ключови участници в подготовката и изпълнението на тръжната процедура.

Всички страни, засегнати от разследването, оказаха пълно съдействие на разследващите служители на OLAF.

Така европейската служба установи, че Министерството на вътрешните работи е нарушило разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства като е променило едностранно условията му.

По-специално Министерството е избрало да закупи известен брой автомобили SUV вместо автомобили за всякакви терени, които са били предмет на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

OLAF също така заключи, че има основания да се счита, че служители на Министерството вероятно са извършили престъпно деяние (злоупотреба със служебно положение съгласно българския Наказателен кодекс), засягащо финансовите интереси на ЕС.

Разследването е приключено от OLAF през декември 2020 г. с препоръки към Европейската комисия (която управлява фонда) да възстанови в бюджета на ЕС 5 948 569 EUR.

Към българската прокуратура бяха отправени препоръки да прецени наличието на предпоставки за започване на наказателно разследване за злоупотреба със служебно положение в полза на трето лице.

Компетентните органи на ЕС и националните компетентни органи са тези, които следва да разгледат и вземат решение относно последващите действия във връзка с препоръките на OLAF. Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентен съд.

Казусът има своята история, защото през 2019 година вътрешният министър Младен Маринов, потвърждава, че обществената поръчка, която е на стойност над 20 млн. лева и е приключила през 2017 г., се проверява.

Става въпрос за купуването на 290 високопроходими автомобила за МВР. Тогава заместник-вътрешният министър Красимир Ципов коментира, че сделката е сключена по време на служебното правителство на президента Румен Радев.

От прессекретариата на Президентството пък отговарят, че информацията е поднесена манипулативно и не отговаря на истината.

Според тях процедурата е започнала преди назначаването на служебното правителство, в което министър на вътрешните работи е Пламен Узунов, и е завършила след края на неговия мандат.