Ако искаме стабилност в ЕС, трябва да предвидим средства в бюджета за Западните Балкани и за сближаване. Това заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер на пресконференция за предложението за следващия бюджет на ЕС до 2027 година.

Той уточни, че ЕК има начини да наблюдава за спазването на върховенството на закона в ЕС.

Юнкер направи това пояснение заради представеното намерение на комисията да обвърже отпускането на средства от общностните фондове със състоянието на върховенството на правото.

Еврокомисарят по бюджета Гюнтер Йотингер обяви, че до две седмици ще бъдат съобщени показателите и начините за изчисление на отпусканите бюджетни суми. Той добави, че 80 на сто тежест при взимането на решенията за осигуряване на средства от ЕС за проекти от регионалната политика ще имат равнищата на брутния вътрешен продукт и брутния национален доход, а останалите 20 на сто ще бъдат свързани със състоянието на пазара на труда, инвестициите в образование, демографските въпроси, околната среда.

Йотингер отбеляза, че днес ЕК предлага в следващите години намаление с 5-7 на сто на бюджетите за земеделие и сближаване.

Юнкер заяви, че ако ЕК е трябвало да задоволи желанията на всички, вноските в бюджета на ЕС на отделните държави е трябвало занапред да се равняват на 2 процента от техния БВП (близо два пъти повече). По неговите думи предложените ограничения не са "касапница", а и държавите, които разчитат на тези средства, са отчели растеж на икономиката.

По думите на Йотингер много държави в ЕС, сред които и България, ще бъдат облагодетелствани от предложението за по-голям бюджет за охрана на границите. В отговор на въпрос той уточни, че бюджетът до 2027 г. засега не предвижда средства за новоприсъединили се към ЕС държави, но ако ЕС междувременно се разшири, вноските в бюджета ще трябва да бъдат увеличени. По-рано днес пред Европейския парламент той заяви, че осигуряваните за Турция бюджетни средства са силно ограничени и са предназначени за запазването на човешкото достойнство на бежанците там, а не за инфраструктурни проекти.