Белгия ще обедини сили с пет други страни, за да подобри сигурността на кабелите, тръбопроводите и обектите от електрическата инфраструктура в Северно море, съобщи днес министър Пол Ван Тигхелт, цитиран от белгийската новинарска агенция Белга и БТА.

"В Северно море има много критична инфраструктура като тръбопроводи, електроповоди и кабели за връзка. Саботажът сериозно може да прекъсне нашето електроснабдяване, връзка с интернет и банков трафик. Заплахата е сериозна и не можем да сме наивни", заяви Ван Тигхелт, който отговаря за въпросите, свързани с морето.

По време на Северноморската среща на високо равнище от април миналата година няколко страни се събраха, за да обсъдят по-доброто сътрудничество по сигурността на енергийната и телекомуникационната инфраструктура. Те сключиха днес Северноморския пакт за сигурност, подписан от Белгия, Нидерландия, Германия, Норвегия, Великобритания и Дания. Пактът се стреми към трансгранична сигурност на морската и подводна инфраструктура.

Потенциалните рискове и заплахи също ще се вземат предвид, когато се развива инфраструктурата, включително площадки за въздушни и подводни дронове, екипировка за подводно акустично издирване и камери.

Белгия предостави един милион евро за пакта, за да установи платформата за сигурност, която трябва да служи за обмен на информация между страните членки.