Руският президент Владимир Путин е издал указ, с който изисква намаляването на емисиите от парникови газове на страната към 2030 г. на до 70 процента спрямо нивата от 1990 г., съобщи ДПА.

Москва отбелязва, че въздействието на покачващите се температури е по-силно в Русия, отколкото в други части на света. Учените са особено загрижени, че вечно замръзналите почви в Сибир се размразяват и освобождават огромни количества от парниковия газ метан.

Указът на Путин, издаден в сряда, съвпада с деня, в който САЩ формално напуснаха Парижкото споразумение за климата от 2015 г.

Експерти от цял свят предупреждават, че са необходими решителни действия, за да бъде предотвратено глобалното нарастване на температурата с повече от 1,5 до 2 градуса над прединдустриалните равнища, както е предвидено в споразумението.

Руският президент нарежда на правителството да изготви стратегия за климатично неутрално социално и икономическо развитие на Русия към 2050 г.